8 Ağustos 2010 Pazar

Hatuniye Camii, Kütahya

Hatuniye Camii, Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi, Hatuniye Sokağı’nda bulunmaktadır.
Caminin yapım tarihi ve banisi çelişkilidir. 
Minare kaidesinde görülen ve zorlukla okunabilen kitabesinden, Rabia Hatun tarafından onarıldığı ve minare eklendiği öğrenilmektedir. 
Caminin girişindeki bir levhada ise 1573-1574 tarihi yazılıdır. 
XVI.yüzyıl arşiv kayıtlarında bu yapının ismine rastlanmamaktadır. 
Bu bakımdan caminin yapımı ile ilgili kesin bir tarih verilememektedir. 
Yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.
Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmış, üzeri de kubbe ile örtülmüştür. 

Yanında aralarında kod farkı bulunan iki sandukalı bir türbe bulunmaktadır. 
Son cemaat yeri duvar uzantıları ve bunların arasındaki iki mermer sütunla üç bölüme ayrılmıştır. 
Bu bölümlerin üzeri üç kubbe ile örtülmüştür.
Onarım kitabeli giriş kapısı son cemaat yerinin orta ekseninde olmayıp, biraz yana kaymıştır. 

Onarım kitabesi sekiz satırlık olup, bozuk yazılmış ve okunaksızdır. 
Bu nedenle bilgi vermekten çok uzaktır.
İbadet mekânını örten kubbe aşağıdan başlayan pandantifler üzerine oturtulmuştur. 
Mihrap geniş ve derin bir niş şeklinde olup, mukarnaslıdır. 
Beş köşeli mihrap nişi sütunçelerle çevrelenmiş ve kaval silmeli bir bordürle de çerçevelenmiştir. 
Ağaç minberi ise basit olmasına rağmen son derece kaliteli bir işçiliğe sahiptir.
Son cemaat yerinde bulunan minare, kesme taş kaideli olup, tuğladan tek şerefeli ve çokgen gövdelidir.
Caminin yanındaki türbede Kütahya’da bunun dışında onarımlar yapmış olan Rabia Hatun ile kızının sandukaları bulunmaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder