8 Ağustos 2010 Pazar

Hezar Dinari Mescidi, Kütahya

Hezar Dinari Mescidi, Kütahya Ulu Cami’nin doğusunda, Kütahya Mevlevihanesi’nin (Dönenler Camii) semahanesine bitişiktir.
Mescidin, Hezar Dinari tarafından 1243-1244 yılları arasında yaptırıldığı sanılmaktadır.
Mescit kareye yakın dikdörtgen planlı olup, kesme taştan yapılmıştır. 

Üzeri sekizgen kasnaklı, tromplu bir kubbe ile örtülüdür. 
Kubbenin üzerindeki piramit külahı kiremitle kaplanmıştır. 
Mescit sivri bir kemerle Mevlevihane’nin semahanesine açılmaktadır.
Ergün Çelebi’nin 1360 yılında buraya gömülmesinden sonra, Onu diğer gömüler izlemiş ve bugün Mevlevihane’nin türbesi konumuna gelmiştir. 

Yapı değişik dönemlerde onarım geçirmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder