8 Ağustos 2010 Pazar

Özbek Camii, Kütahya

Özbek Camii, Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi’nde, Küçük Meydan’da yer almaktadır.
Mescidin yapım tarihi bilinmemektedir. 
Değişik zamanlarda onarılmış ve özelliğini korumuştur. 
Caminin XVIII.yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılmaktadır.
Dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı ve çatı örtülü bir yapıdır. 

Son cemaat yeri çatı içerisine alınmıştır. 
Mihrap nişi mermer taklidi boya ile boyanmış ve özelliğini yitirmiştir. 
1974 yılında mihrap Vedat Çinicioğlu imalâtı çinilerle kaplanmıştır. 
Caminin son cemaat yerinden çıkılan minaresi kesme taş kaideli olup, yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder