4 Ocak 2021 Pazartesi

Saray Camii, Sinop

Saray Camii, Sinop şehir merkezinde Tersane Çarşısı’nın arkasında yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre 1374 yılında Candaroğullarından Celaleddin Bâyezîd Bey tarafından yaptırılmıştır.
Caminin bitişiğindeki Hükümet Konağı veya Saraydan ötürü bu ismin camiye verildiği sanılmaktadır.
Cami kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde 1.00x0.50 m. ölçüsünde üç satırlı nesih yazılı kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe:
Allahın mescitlerini, ancak Allah ve Ahret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler yapar. 
Bu mescit, yedi yüz yetmiş altı yılı Zilhiccenin, ortalarında dinin bayrağını yücelten Sultan Celaleddin Bâyezîd Beyin zamanı devletinde yapıldı.”
 
Cami kesme taştan kare planlı olup, ibadet mekânı merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. 
Mihrap niş şeklinde olup, yapıldığı döneme ait bezemelerle süslenmiştir. 
Son zamanlarda yapılan tadilatlar münasebetiyle özelliğinden oldukça uzaklaşmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder