8 Ağustos 2010 Pazar

Süleyman Bey (Servi, Çatalçeşme) Mescidi, Kütahya

Süleyman Bey (Servi, Çatalçeşme) Mescidi, Kütahya'nın Servi Mahallesi’nde yer almaktadır.
Bu mescidi, kitabesinden öğrenildiğine göre; Germiyanoğlu Süleyman Şah döneminde, Ali Bey oğlu Hacı Süleyman 1381-1382 yılında yaptırmıştır. 
XVI.yüzyıl Vakıf kayıtlarında Hacı Süleyman Mescidi olarak ismi geçen bu mescit yanındaki çeşmeden ötürü de Çatalçeşme Mescidi olarak da anılmaktadır. 
Giriş kapısı üzerinde bulunan beş satırlık mermer, sülüs yazılı kitabesi son onarım sırasında dış kapının üzerine yerleştirilmiştir.

Kitabe:

Bena haza el-Mescit el-mübarek
Me’mûren ve’l-izn min kabl
Mefharü’l-a’yan el-Hac
Süleyman bin Alibek tâbe serâhu
Li seneti selâse ve semânine ve seb’amie 783 (1381-1382
).
 

Mescit kare planlı, tuğla kubbeli küçük bir yapıdır. 
Kubbeye geçiş tromp ve Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. 
Kuzey yönünde ahşap bir son cemaat yeri vardır. 
Minber ve mihrabı oldukça basittir. 
Güneydoğu köşesindeki minaresi yakın tarihlerde yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder