10 Mart 2021 Çarşamba

Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü Taşkın Paşa Camii, Ürgüp, Nevşehir

Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü Taşkın Paşa Camii, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi’nin 18 km. güneybatısındaki Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, Karamanoğulları Devri eserlerindendir. 
Caminin kitabe yeri bulunmasına rağmen kitabesi günümüze gelememiştir. 
Mimari üslubundan XIV.yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.
Cami kesme taştan ve dikdörtgen planlıdır. 
Caminin giriş kapısı geometrik ve mukarnas bordürlü olup, iki küçük sütun üzerine oturmuştur. 
Buradaki sütun kaideleri bitkisel motiflidir. 
Sütun başlıkları ise Rumilerle bezenmiştir. 
Buradan iki basamakla ibadet mekânına girilmektedir. 
İbadet mekânı iki dizi halinde üçer sütun ile üç sahna ayrılmıştır. 
Mihrap önü küçük pandantifler üzerine oturmuş küçük bir taş kubbe ile örtülüdür. 
Bunun dışında kalan alanlar toprak dam örtülüdür. 
Ancak iç mekân XX.yüzyılın başında beyaz badana ile sıvanmış ve bezeme özelliğini yitirmiştir.

Caminin mihrap ve minberi bugün özgün olmayıp, yakın tarihlerde yapılmıştır. 
Caminin orijinal mihrap ve minberi ağaç işçiliği yönünden son derece önemli örneklerdendi. 
Bunlar 1940 yılından önce Kayseri Müzesi’ne, daha sonra da Ankara Etnoğrafya Müzesi’ne götürülmüştür. 
Özellikle mihrap ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış, son derece ince bir işçilik göstermektedir. 
Mihrap üzerinde yazı kuşakları, kıvrık dallar, geometrik geçmeler, tomurcuk motifleri oyma tekniği ile yapılmıştır. 
Minber de aynı özellikleri taşımaktadır.

Caminin yanında sekizgen bir kümbet, altıgen bir kümbet ve bir de medrese bulunmaktadır.

ÜRGÜP'TEKİ DİĞER CAMİLER

NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLER 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder