11 Şubat 2013 Pazartesi

Salih Talâi Camii, Kahire, Mısır

 Salih Talâi Camii, Kahire, Mısır 
(Al-Salih Tala'i Mosque, Cairo, Egypt)
Salih Talâi Camii, Mısır'ın başkenti Kahire'de Fatımîler devrinden kalma tarihi bir camidir.
1160 yılında Fatımî Halifesi El Fa'iz devrinde, vezir El-Salih Talâ'i ibn Ruzzik tarafından yaptırılmıştır.
Fatımîler dönemi vezirlerinin yaptırdığı ve günümüze kadar gelen iki camiden birisidir.
Bir diğeri ise, Mehtaplı (Agmer Camii) Cami'dir.
El-Salih Talâi Camii, Kahire, Mısır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder