6 Şubat 2013 Çarşamba

Shaykhu Camii, Kahire, Mısır

Shaykhu Camii ve Tekkesi, Kahire, Mısır   
(The Mosque and Khanqah of Shaykhu, Cairo, Egypt)
Shaykhu Camii, Mısır'ın başkenti Kahire'dedir.
Memlükler zamanından kalma tarihi bir camidir.
Büyük Emir Seyfeddin Shaykhu el-Nâsırî tarafından 750 (M.1349) yılında inşa edilmiştir.
Shaykhu Camii ve Tekkesi, Kahire, Mısır   
(The Mosque and Khanqah of Shaykhu, Cairo, Egypt)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder