8 Haziran 2010 Salı

Bezm-i Âlem Valide Sultan (Dolmabahçe) Camii, Beşiktaş, İstanbul

  Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii (Dolmabahçe Camii), Beşiktaş, İstanbul


Caminin en belirgin biçimsel özelliği net bir kurgu ve geometriye sahip olmasıdır.
Cami ve hünkar bölümleri, işlevlerine de bağlı olarak ayrı ayrı tasarlanmış ve sonra birleştirilmiş gibidir.
Cami, kare planlı alt yapı üzerine kubbeli ve yüksek bir kitledir. Hünkar bölümü ise, dikdörtgen planlı prizmatik ve daha alçak bir kitledir. Bu iki kitle, caminin kuzey cephesi yönünde bitiştirilirler. Bu yapıdaki geometri egemen tasarım, ampir üslubunun veya yeni klasikçiliğin 19. yüzyılın ortasındaki son fakat en bütüncül örneklerindendir.

27 Eylül 1948 gününden itibaren Deniz Müzesi olarak hizmet veren ibadethane, 27 Mayıs İhtilali sonrasında askerî yönetim tarafından Yassıada İrtibat Kurulu'na verilmiş, kurul da müzenin camiyi derhal boşaltmasını istemiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder