30 Nisan 2010 Cuma

ENDONEZYA'DA BİR CAMİ

Endonezya Camii, Endonezya

ENDONEZYA'DA BİR CAMİ

Malanga Camii, Endonezya

Hidayetullah Camii, Jakarta, Endonezya

İRAN İSFAHAN'DAN BİR CAMİ

ÜRDÜN'DEN BİR CAMİ

Gazi Kasım Paşa Camii, Peç, Macaristan

Gazi Kasım Paşa Camii, Peç, Macaristan
Bu Cami, Macaristan'ın Peç (Macarca Pécs) şehrindedir. 
Gazi Kasım Paşa Camii, şimdilik Katolik kilisesi olarak kullanılmaktadır. 

Birleşik Arap Emirliklerinde Bir Cami

Birleşik Arap Emirliklerinde Bir CamiBangladeş'te Bir Cami


EL FETİH CAMİİ, MANAMA, BAHREYN.


     


28 Nisan 2010 Çarşamba

Djenne Ulu Camii, Mali.Djenne Ulu Camii, Mali
 
·  Design

MALİ’DEKİ DİĞER CAMİLER (Mali)
 

Pakistan CamiiPakistan Cami 

Umman Camii

Umman Camii  

Ontario Camii, Kanada

Ontario Camii, Kanada 


27 Nisan 2010 Salı

Büyük Cami, Xian, Çin Halk Cumhuriyeti

xian-cami

Büyük Cami, Xian, Çin Halk Cumhuriyeti
Çin’in dört başkentinden biri olan Xian’da bulunan “Büyük Camii” cami içinde bulunan tabletlerde yazılanlara göre 742 yılında Tang Hanedanlığı döneminde (618-907) yapılmıştır.
Xian, ipek yolunun başlangıcı olduğundan birçok Arap tüccarın bölgeye gelmesi o bölgeye yerleşmesi ile burada islamiyet gelişmeye başlamıştır.

Toktemur Mescidi (Merkez)

Şanlıurfa il merkezi, Gölbaşı Mahallesi ile Aharbaşı Çarşısı yakınında bulunan bu mescidin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan mescit, kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekânının üzeri kubbe ile örtülüdür. Şanlıurfa Valiliği çevre düzenleme ve restorasyon çalışmaları sırasında 1990–1995 yıllarında onarılmıştır.

Fırfırlı Camii, Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ali Fuat Bey Caddesi’nde (Yeniyol) bulunan bu cami Oniki Havari Kilisesi’nden camiye çevrilmiştir. Kilisenin yapım tarihi bilinmemektedir. Bunu belirten bir kitabe ve belgeye rastlanmamıştır.

Eski Ömeriye Camii (Merkez)

Şanlıurfa Kazancı pazarı Mevkii’nde bulunan bu caminin yapım kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Cami üzerindeki kitabeler onarım kitabeleridir. Son cemaat yerinin doğu duvarında h.701 (1301) tarihli onarım kitabesine dayanılarak caminin XII.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Şanlıurfa’nın en eski camilerinden biri olan bu cami dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmıştır. İbadet mekânının üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Bunun dışında kalan alanlar çapraz tonozludur. Kubbe ve tonozlar duvarlarda ve köşelerdeki yarım sütunlar üzerine oturtulmuştur. Mihrap niş şeklindedir. Minber taştan olup, Şanlıurfa’da sık rastlanılan balkon şeklindeki minberlerin bir örneğidir. Bu minber duvarlardaki yarım sütunlar üzerine oturtulmuştur.

26 Nisan 2010 Pazartesi

Ulu Cami, Osmangazi, Bursa.

 Bursa’nın simgesi Ulu Cami, 1396-1400 yıllarında Yıldırım Bayezıt tarafından, tamamıyla kesme taştan, çok kalın ve yüksek duvarlarla 12 ağır dört köşeli paye üzerine, pandantiflerle, yirmi kubbeli olarak yaptırılmış. Çok kubbeli camilerin en klasik ve anıtsal bir örneği. Zengin ve ferah mekanı ile bütün Türk camileri arasında en büyük ölçüye (318 m2) sahip.

Rumi ve palmetlerle ince işlenmiş küçük geçme panoları, geometrik örnekli korkuluk şebekeleri, ön cephesindeki kitabe ve şebekeli tacı ile minber Selçuklu üslubundan Osmanlı üslubuna geçişin tipik bir örneği Ulu Cami.

Ulu Cami, Osmangazi, Bursa..

 

 

Osmanlı Devletinin bir asrı aşkın süreyle başkentlik yapan Yeşil Bursa'da yer alan tarih hazineleri arasında biri vardır ki, çeşitli özellikleriyle hemen diğerlerinden ayrılır. Bu, adı gibi yüce bir cami olan Ulu Cami'dir. Kentin merkezinde yer alan bu cami 577 yıllık geçmişiyle zamana meydan okumaktadır.

25 Nisan 2010 Pazar

Yukarı (Ulu Cami) Cami (Şabanözü)

Çankırı Şabanözü ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan Yukarı Cami Beylikler döneminde, XIII.yüzyılda yapılan ahşap direkli camiler grubundandır.

Cami dikdörtgen planlı olup, mihrap yönüne dikey üç adet ahşap direklerle üç sahna ayrılmıştır. Sahınları birbirinden ayrılan ahşap direklerin üzerine kirişler atılmış ve bunlar ibadet mekanının üzerini örten ahşap tavanı taşımaktadır. Bunlardan orta sahın diğerlerinden daha yüksek yapılmıştır. Mihrap ve minberde bir orijinallik görülmemektedir. İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme elemanı bulunmamaktadır. 1977 yılında önündeki son cemaat yeri yapılan eklerle ibadet mekanına eklenmiştir.

Bayındır Köyü Camii, Orta, Çankırı

Çankırı Orta ilçesinin Bayındır Köyü’nde bulunan camiyi, 1889 yılında Ortaköylü Mustafa Usta yaptırmıştır.

Kare planlı caminin üzeri yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş bir çatı ile örtülüdür. Caminin ikinci katında bulunan kadınlar mahfiline ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Buradaki galeri camiyi çepeçevre kuşatmaktadır. Cami mimari yönden herhangi bir özellik göstermemektedir.

ÇANKIRI'DAKİ DİĞER CAMİLER

Dodurga Camii (Orta)

Çankırı Orta ilçesinin dodurga beldesinde bulunan bu caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Yanındaki çeşmenin kitabesinden ve caminin mimari yapısından XIX.yüzyılın ortalarında yaptırıldığı sanılmaktadır.

Dikdörtgen caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. İç mekanı örten ahşap tavanda bulunan göbek dışında bir bezemeye rastlanmamaktadır. Aynı zamanda tavanın etrafını Kuran’dan alınmış bir yazı çevrelemektedir. Cami mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.

Cambazzade Ahmet Efendi Camii (Orta)

Çankırı Orta ilçesinde bulunan Cambazzade Ahmet Efendi Camisi’ni 1802 yılında Cambazzade Ahmet Efendi yaptırmıştır.

Kare planlı olan caminin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş düz ahşap bir tavanla örtülüdür. Mihrabı oldukça sade olup, içerisinde dikkati çeken bir bezeme görülmemektedir. Mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.

Taşkaracalar Camii (Kurşunlu) 


Çankırı Kurşunlu ilçesine bağlı Taşkaracalar’da bulunan caminin minaresindeki kitabeye göre 1611 yılında yapılmıştır. Banisinin kim olduğu belli değildir.

Dikdörtgen planlı caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Duvarları moloz taş ile örülmüştür. Mihrap basit ve sadedir. İbadet mekanının üzerini örten ahşap ceviz tavanın ortasında yer alan sedefle işlenmiş Mühr-ü Süleyman motifinden başka içerisinde başka bir bezemesi bulunmamaktadır. Caminin yanındaki minaresi taş kaideli olup, yuvarlak gövdelidir.

Dumanlı Camii (Kurşunlu)


Çankırı Kurşunlu ilçesi Dumanlı Beldesi’ndeki bu cami, minaresindeki kitabeye göre XVIII.yüzyılda Şaban Ağa tarafından yaptırılmıştır. Batıda bulunan giriş kapısında, iç alınlığındaki kitabeden de Sultan Abdülmecid adına Çerkeş Kadısı Tosyalızade Ali Vefa Efendi 1897 yılında bu camiyi onarmıştır.

Cami kare planlı olup, üzeri bağdadi ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekanına doğu ve batı cephelerindeki iki ayrı kapıdan girilmektedir. Duvarları kesme taştan yapılmıştır. Kıble yönündeki bir madalyon içerisinde de Abdülmecid’in bir tuğrası görülmektedir. Cami içersisindeki kalem işlerini XIX.yüzyılda Tosyalı Ali Usta yapmıştır.

Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camisi (Merkez)

Çankırı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Sultan Süleyman Camisi’ni, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine Sadık Kalfa 1522-1558 yıllarında yaptırmıştır. Bu cami Mimar Sinan’ın üç yarım kubbeli camiler planı düzeninde yaptırılmıştır. Cami, 1936 yılında depremden zarar gördüğünden ötürü yenilenmiş ve özelliğini kaybetmiştir. Caminin giriş kapısı üzerinde sülüs yazı ile bir kitabesi bulunmaktadır;

“Buyurdu yapmağa isna yılında
Bunu Sultan Süleyman tali-ül hayr
Münadi görecek hayretle hatmin
Didi tarihi ya cami-ul hayr”

Cami kare planlı olup, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca bu kubbe dört tarafındaki yarım kubbelerle tamamlanmıştır. İbadet mekanını örten kubbe birbirlerine ve duvarlara yuvarlak kemerlerle bağlı dört paye üzerine oturtulmuştur. Girişin önünde dört sütunun taşıdığı üzerleri kubbeli üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinde, girişin iki yanında stalaktitli birer mihrap nişi vardır.Girişin önündeki bölüm diğer iki yan bölümden daha yüksek tutulmuştur. Giriş ekseninin karşısında bulunan mihrap stalaktitli olup, oldukça güzel bir işçilik göstermektedir. Minber taştan, kürsüler ve köşeli gövdede iyi bir taş işçiliği dikkati çekmektedir.

Caminin duvarları kesme taştan, kapı söveleri mermerden yapılmıştır. Caminin yanındaki minare dörtgen bir kürsü üzerinde kesme taştan yuvarlak gövdelidir. Caminin içerisi XIX.yüzyıla ait rokoko üslubunda bitkisel motiflerle bezenmiş, bunların arasına da yer yer Kuran’dan alınan yazılar yerleştirilmiştir. Caminin içerisindeki bezemede geometrik, örgü, yılan ve ejder motifleri orijinal camiden kalmıştır. Burada dikkati çeken bir özellik de Selçuklu mimarisinde çok sık rastlanılan yıldız motiflerinin uygulanmış oluşudur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 yılında bu camiyi restore ettirmiştir.

24 Nisan 2010 Cumartesi

Bahçelievler Camii, Çorum

Bahçelievler Camii, Çorum İl Merkezinde bulunmaktadır.
1962 yılında yeniden yapılmıştır, 1967 de de Esnaf Evleri Camii yapılmıştır.

Battal Cami, Çorum

Battal Cami, Çorum il merkezinde Mecitözü caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Cami 1916 (H. 1335) yılında tadilat görmüştür.
Kitabesi yoktur.

Kellegöz Camii, Çorum

Kellegöz Camii, Çorum il merkezinde Milönü Caddesi Kale Sokağında bulunmaktadır.
Caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Tadilat tarihi olarak 1908 (H: .1326) yılı okunmaktadır.

Veli Paşa Camii, Çorum

Veli Paşa Camii, Çorum il merkezinde Veli Paşa sokağında yer almaktadır.
Çorum' da Defterdar bulunan Abdülbaki tarafından 1865 (H.1282) yılında yaptırılmıştır.
Kapıcıbaşı Veli Ağa tarafından onarımı tamiratı yapılmıştır.

Sancaktar Camii, Çorum

Sancaktar Camii, Çorum İl Merkezinde Mecitözü yolu üzerinde Celep aralığı başlangıcında yer almaktadır.
1595 yılında ilk defa mescit olarak yapı1mış, 1889 yılında tadilat görmüştür.

Tepecik Camii, Çorum

1595 yılında Tepecik mahallesinde bu cami halk tarafından yapılmıştır. Kitabesi yoktur.

Han Camii ( Gülabibey Cami, Ömer Neftçi Cami )

Çorum Beylerinden Gülabibey tarafından yapılan bu cami Gülabibey Mahallesindedir. 1579 (H. 987) yılında onarım gördüğü gibi son yıllarda da onarım görmüştür. Üç isimle anılmaktadır.

Ümit Halife Camii, Çorum

Ümit Halife Camii, Çorum'da Pazar sokağında bulunmaktadır.
Battal Oğulları evine bitişik olan bu cami, 1595 (H. 1004) yılında bir mescid halinde yapılmıştır.
Bu mescid, 1964 yılında onarılmış ve büyütülmüştür.

Kunduzhan Camii, Çorum

Kunduzhan Camii, Çorum il merkezinde Kunduzhan Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami 1867 (H. 1284) yılında inşa edilmiştir.
1895 yılında tadilattan geçirilmiştir.

Devhane Camii, Çorum

Devhane Camii, Çorum İl Merkezinde yer almktadır.
Kerpiç ve ahşap olan bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
Yıkılarak yerine bu günkü cami yapılmıştır.

İsa Halife Camii, Çorum

İsa Halife Camii, Çorum il merkezinde Çöplü mahallesinde bulunmaktadır.
1595 (H. 1004) yılında İsa Halife adındaki şahıs tarafından yapılan bu cami 1963 yılında yıkılmış, halk ve devlet katkısıyla yeniden yapılmıştır.

Abdibey Camii, Çorum

Abdibey Camii, Çorum İl Merkezinde bulunmaktadır.
1647 yılında, Mustafa Paşa Oğlu Abdullah Bey tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi yoktur.

Azap Ahmet Camii, Çorum

Azap Ahmet Camii, Çorum İl Merkezinde Azap Ahmet Sokağında bulunmaktadır.
Çok eskiden yapılmış olan bu cami halk tarafından tamir edilmiş ise de zamanla yıkılmıştır.

Karakeçili Camii, Çorum

Karakeçili Camii, Çorum İl Merkezinde Üçdutlar Mahallesi Karakeçili Sokağında yer almaktadır.
1595 yılında (H.1004) inşa edilmiştir.
1958 yılında halkın yardımlarıyla bugünkü haline getirilmiştir.

Selimiye Camii, Çorum

Selimiye Camii, Çorum İl Merkezinde Osmancık Caddesi Akpınar Sokağında Çomar Çayına yakın bir yerde bulunmktadır.
Cami, 1898 (H. 1316) yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır.

Emir Ahmet Camii, Çorum

Emir Ahmet Camii, Çorum il merkezinde Emir Ahmet Sokağında yer almaktadır.
Emir Ahmet tarafından 1595 yılında mescid olarak yaptırılmıştır.

İnayetullah Camii, Çorum

Bu cami 1900 (H. 1318) yılında halk eliyle yapılmıştır.
Kitabesi yoktur.

Ulu Cami (Pasinler)

Erzurum Pasinler ilçesindeki Ulu Camiyi Sancak Beyi Kasım bey 1554’de yaptırmıştır.
Cami l835 yılında onarılmış, bu nedenle orijinal üslubundan uzaklaşmıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup içerisindeki ahşap sütunlarla ile iki sahna ayrılmıştır. Yapımında moloz taş kullanılmıştır.Üzeri toprak damla örtülüdür. Mihrap nişi bitkisel
motiflerle bezelidir.Yanındaki taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Süleyman Han Camii (Pasinler)

Erzurum Pasinler ilçesindeki Pasinler Kalesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında onarılırken bu camide yapılmıştır. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. XVI.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilen cami kesme taştan yapılmış olup günümüze kalıntıları gelebilmiştir. Bu yüzden de planı ve mimari üslubu öğrenilememiştir.

Sivaslı Camii (Pasinler)

Erzurum, Pasinler ilçesindeki Sıvaslı Camisi’ni kitabesinden Sıvaslı İbrahim Efendi tarafından l388 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Dikdörtgen planlı moloz taştan yapılan caminin üzeri toprak damla örtülüdür. Mimari yönden özelliği değişik dönemlerde yapılan onarımlarla kaybedilmiştir. Cami içerisinde mimari özelliği olan yalnızca ahşap minberidir. Yanındaki minaresi kesme taş kaideli olup yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir.

Arslan Paşa Camii, Oltu, Erzurum

Erzurum Oltu ilçesi merkezinde, Oltu çarşısının kenarında bulunan camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre Arslan Paşa 1664-1665 yıllarında yaptırmıştır.

Arslan Paşa Camisi kesme taştan kare planlı bir yapıdır. Ana mekanının üzeri içten kubbe dıştan piramidal bir çatı ile örtülüdür. Son cemaat yeri dört taş sütuna oturan üç küçük kubbe ile örtülüdür.Giriş kapısı sivri kemerli olup mukarnas dizileri ile son bulmaktadır Ayrıca kapının .Etrafı geometrik motiflerle çevrilidir.Kesme taş kaideli minaresi yuvarlak gövdelidir.

Ulu (Alaaddin) Cami, Hınıs, Erzurum

 Ulu Cami, Hınıs, Erzurum
Erzurum, Hınıs ilçesi Bahçe Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami vakıf kayıtlarına göre Muş Beylerinden Alaeddin Bey tarafından 1734’de yapılmıştır.
Cami kare planlıdır. İbadet mekanının üzerini dört sütunun taşıdığı pandantifli bir kubbe örtmektedir.
Bu kubbe sekizgen bir kasnak üzerinde olup dıştan piramidal bir külah ile örtülüdür.
Bunun dışında kalan bölümler ise içeriden basık kubbe, dıştan da toprak damla örtülüdür.
Caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır.

Topal Çavuş Camii, Aşkale, Erzurum

Erzurum Aşkale ilçesinde, Topal Çavuş Köyünde bulunan bu caminin kitabesinden öğrenildiğine göre Ali Ağa oğlu Hacı Halil tarafından 1589-1590 tarihinde yaptırılmıştır. Cami ile birlikte yapılan medrese ve hamam günümüze gelememiştir. Yalnızca güneyinde kubbeli bir türbe bulunuyorsa da bu türbenin kime ait olduğu anlaşılamamıştır.

Cennetzâde Camii, Erzurum

Erzurum, Aşağı Yonca Mahallesinde bulunan bu camiyi Erzurumlu İsmail Efendi l785-l786 yılında yaptırmıştır.
Cami kesme taştan kare planlı ve tek kubbelidir. Kubbe dıştan oldukça yüksek iki katlı bir kasnak üzerine oturmuştur. Üzerindeki ilavelerle hafif sivri konik bir görünümdedir. Son cemaat yeri dört taş sütunun taşıdığı üç kubbeli bölüm halindedir. Caminin içerisinin mimari yönden bir özelliği görülmemektedir. Yanındaki minaresi taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli, tuğladan ve tek şerefelidir.

Esat Paşa Camii (Merkez)

Erzurum Kalesi ile saat Kulesi arasında bulunan Esat Paşa Camisi şehre hakim yüksek bir tepe üzerindedir. Caminin orijinal kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber Şair Cazim’in beş satırlık yazmış olduğu kitabesinden Erzurum Valisi Zarif Mustafa Paşa tarafından 1852’de onarıldığı öğrenilmiştir.

Caminin yapımında İstanbul’daki Nuru Osmaniye Camisi örnek alınmıştır. Cami dikdörtgene yakın kare planlı olup önünde altı ağaç sütunun taşıdığı çatılı bir son cemaat yeri vardır.İbadet mekanı da toprak damla örtülüdür. Mihrap ve minberin özelliği bulunmamaktadır.

Caminin yanındaki minaresi yerel kırmızı taştan yapılmıştır.Taş kaide üzerine tek şerefelidir. Bu minarenin Erzurum minareleri arasında en yüksek olanı olduğu söylenmektedir.
Caminin yanında Nakşibendi Şeyhi Osman Efendi’nin l866 tarihli türbesi bulunmaktadır.

Şeyhler Camii (Merkez)

Erzurum Şeyhler Mahallesi’nde bulunan Şeyhler Camisi Erzurum Müftüsü Habip Mehmet tarafından 1767 yılında yaptırılmış, 1950 yılında da onarılmıştır.

Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmış, üzerini sekizgen kasnağa oturan bir kubbe örtmüştür. Bu kubbeye geçiş içeriden tromplarla sağlanmıştır. İbadet mekanı alt sırada sekiz, ikinci sırada üç ve kubbe kasnağında da üç pencere ile aydınlatılmıştır. Son cemaat yeri Erzurum’un Kamber Taşından dört sütuna dayanan üç küçük kubbe ile örtülüdür. Bu kubbeler dışarıdan konik bir çatı ile gizlenmiştir. Giriş kapısının iki yanında üzerleri bezemeli iki gömme sütun bulunmaktadır. Mihrap taştan olup, mukarnaslı olarak sonuçlanmaktadır. Bunun yanında da gömme sütunlar vardır. Buna benzer motiflerle bezeli iki sütun da kapının yanında bulunmaktadır.

Caminin sağında tek şerefeli minaresi bulunmakta olup, bunun üzerine de bir güneş saati yerleştirilmiştir.

Kurşunlu (Feyziye Cami) Cami (Merkez)

Erzurum Feyzullah Mahallesi’nde bulunan bu caminin kitabesinden öğrenildiğine göre; Şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafından 1700-1701 tarihinde yaptırılmıştır. Kubbesinin üzeri kurşunla kaplı olduğundan ötürü de Kurşunlu Cami ismi verilmiştir. Ayrıca Feyziye veya Şeyhülislâm Camisi isimleri ile de tanınmaktadır.

Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri sekiz kasnak üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yeri dört taş sütunun üzerine oturan üç kubbeli bir mekandır. Giriş kapısının üzerinde dört satırlı talik yazılı kitabesi bulunmaktadır. Mihrap taştan olup, mukarnaslıdır. Ahşap minberi Türk ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Son cemaat yerinin sağ tarafında bulunan minaresi sekiz sıra kırmızı taş şeritlerle hareketlendirilmiştir.

Caminin yanında Kurşunlu Medresesi bulunmaktadır. Caminin banisi olan Feyzullah Efendi İstanbul’da Fatih Millet Kütüphanesi’nin bulunduğu Feyzullah Efendi Medresesini de yaptırmıştır.

Kasımpaşa Camii (Merkez)

Erzurum Gürcü Kapı ile Tahtacılar Caddesi arasında bulunan Kasımpaşa Camisi’ni kitabesinden öğrenildiğine göre; Erzurum Valisi Cerrah Kasımpaşa 1667 yılında yaptırmıştır.

Mimari yönden özelliğini yitirmiş olan bu cami dikdörtgen planlı olup, üzeri düz bir damla örtülüdür. Son cemaat yeri de dört ağaç sütunun taşıdığı bir çatı ile örtülüdür. Kesme taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır.

İbrahim Paşa Camii (Merkez)

Erzurum İbrahim Paşa Mahallesi’nde Yeni Kapı Caddesi’nde ve Hükümet Binası’nın güneyinde bulunan İbrahim Paşa Camisi’ni giriş kapısı üzerindeki talik yazılı on mısralı mermer kitabesinden öğrenildiğine göre; Erzurum Valisi Yazıcızâde Hacı İbrahim Ethem Paşa 1748 yılında yaptırmıştır.

Kare planlı tek kubbeli olan cami, beyaz renkte mermer taştan yapılmıştır. Önündeki son cemaat yeri yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan dört sütunlu üç kubbelidir. Son cemaat yerinin bu kubbeleri dıştan konik bir çatı ile gizlenmiştir. Son cemaat yerinin pencereleri üzerinde talik yazı ile bir takım yazılar vardır. Bunlardan birisinde “Kişinin namazda üşenmesi inanç zayıflığındandır” yazısı bulunmaktadır. Caminin mihrabı mermerdendir. Minare iri kesme taştan yapılmış olup, tek şerefelidir.

Gümrük Camii (Merkez)

Erzurum Kongre Meydanı’nda Mahallebaşı’na giden yol üzerinde bulunan Gümrük Camisini kitabesinden öğrenildiğine göre, Derviş Hacı Bektaşoğlu Derviş Hacı İbrahim yaptırmıştır.

Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Caminin önündeki son cemaat yeri dört taş sütunlu ve üç kubbelidir. Mihrabı taştan ve mukarnaslıdır. Ahşap minberi Osmanlı ağaç işçiliğinin güzel örneklerindendir. Yakın tarihlere kadar minaresi yıkık bir durumda idi.

Cami 1935 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Derviş Ağa Camii (Merkez)

Erzurum Tahtacılar Caddesi, Derviş Ağa Mahallesi’nde bulunan bu camiyi 1717 yılında Hacı derviş İbrahim Ağa 1736 yılında yaptırmıştır. Daha sonra 1845 yılında da Müderris Hacı Müştak tarafından onarılmıştır.

Cami kare planlı ve tek kubbeli camiler grubundandır. Son cemaat yeri mukarnas başlıklı dört taş sütuna dayanan üç küçük kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı üzerinde 1845 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. Caminin mukarnaslı mihrabı taştan minberi de ahşaptandır. Minare kaidesi taştan olup, gövdesi balık sırtı şeklinde tuğladan yapılmıştır.

Caminin avlusunda Hacı Derviş İbrahim Ağa’nın türbesi bulunmaktadır. Bu türbe dört taş sütunun taşıdığı küçük bir kubbe ile örtülüdür.

Ayaz Paşa Camii, Erzurum

Erzurum Ayaz Paşa Mahallesi’nde Gürcü Kapı’nın güneyinde bulunan Ayaz Paşa Camisini Erzurum Valisi Ayaz Paşa 1558 yılında yaptırmıştır.

Ali Ağa (Gürcü Kapısı) Camii, Erzurum

Erzurum Gürcü Kapısı Mahallesi’nde bulunan bu caminin XVII.asrın başında Yeniçeri Başı Zahreci Ali Ağa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.
Caminin yalnızca 1859 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır.

Murat Paşa Camii, Erzurum

Erzurum Murat Paşa Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Sultan II.selim zamanında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Erzurum Beylerbeyi iken, 1573 yılında yaptırmıştır.

Caminin önündeki son cemaat yeri birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanan altı sütunun taşıdığı beş kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki 1573 tarihli Arapça bir kitabede;

“Bu mescid-i şerifi ve cami-i mürifi uluların kahramanı; Arap Acem ve Rum’un hakanı Süleyman Han oğlu Sultan Selim’in Allah hilafetini kıyamet gününe kadar muhalefet etsin. Saltanat günlerinde büyük emir Murad Paşa Allah istediğini kolay kılsın. Allah bunu kendisinden hüsnü kabul ile kabul buyursun. 981 senesinde yapıldı” yazılıdır.

Ömeriye Camii, Gaziantep

ömeriye camii
Gaziantep'in Düğmeci Mahallesinde bulunan bu tarihi cami Gaziantep'in en eski camisidir. 607 hicri (1210 miladi) yılında tamir geçirdiği kayıtlarda yazmaktadır. Caminin kimin tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak halife Hz. Ömer zamanlarında yapıldığı ya da Hz. Ömer'in kızından olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin Abdülaziz'ce yaptırıldığı söylendiği gibi, birincisinin yaptırtıp ikincisinin onarttırdığı hakkında söylentilerde vardır. Caminin bir diğer adı da "ÖMEREYN" dir. Yani iki Ömer anlamına gelmektedir.

Tahtani (Tahtalı) Camii, Gaziantep

Tahtani Camii
Gaziantep Kalesi’nin yanında Şekeroğlu Mahallesi Uzun Çarşı caddesi üzerindedir. Caminin yaptıranı ve yapıldığı tarih hakkında kesin bilgilere rastlanmamıştır. Ancak Miladi 1557 tarihli bir belgede adından söz edilmektedir.

Kozanlı Camii, Gaziantep

Kozanlı CamiiKozanlı Mahallesi Kozanlı sokakta bulunmaktadır.H.1065(M.1647) ve 1057(M.1654) tarihli Şeri Mahkeme Sicillerinde mescit olarak geçmektedir. Kozanlıdaki mabedin H.1088 tarihli Şeri Mahkeme Sicilleri kaydında Üstat Ali Bey’in yaptırdığı cami olarak geçmektedir.

23 Nisan 2010 Cuma

Küre-i Hadid Camii, Eflani, Karabük


Karabük Cami ve Mescitleri
Küre-i Hadit Camii, Eflani, Karabük
Karabük'ün Eflani ilçesinde, Bağlıca Köyü’nde bulunan bu camiyi Candaroğullarından İsmail Bey 1435 yılında yaptırmış, Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa da 1888 yılında onarmıştır.

Kaçak (Lütfiye) Camisi (Safranbolu).

Karabük Cami ve Mescitleri


Karabük Safranbolu ilçesi Akçasu Mahallesi’nde, Kaçak Semtinde bulunan bu camiyi 1878-1879 yılında Hacı Hüseyin Hüsnü yaptırmıştır. Bunu belirten kitabe caminin giriş kapısı üzerindeki merdivenlerde bulunmaktadır.

Cami dikdörtgen planlı olup, Akçasu Deresi üzerinde yapılan bir kemer üzerine oturtulmuştur. Moloz taştan yapılan caminin üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Yapı içerisinde dikkati çeken bir bezemeye rastlanmamaktadır. Mihrap, minber ve ibadet mekanı oldukça sadedir. Yanında ahşap minaresi bulunmaktadır.


·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER 

 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER 

Kazdağlı Camii (Safranbolu).

Karabük Cami ve Mescitleri


Karabük Safranbolu ilçesi Çeşme Mahallesi’nde, Safranbolu Çarşısı’nın girişinde bulunan Kazdağlı Camisi’nin giriş kapısı üzerindeki kitabeden, 1779 tarihinde yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bundan önceki ilk cami ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Kare planlı, taş ve tuğladan yapılmış olan caminin üzeri kubbe ile örtülmüştür. Bu kiremit örtülü kubbe tromplu olup, önce kasnağa sonra da kubbeye geçilmektedir. Caminin önünde üç bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yerinin ortasındaki kubbe yanlardakiler de aynalı tonozlarla örtülüdür. Bunların hepsinin üzeri de kiremitle örtülmüştür. Caminin mihrap ve minberi oldukça basit olup, ibadet mekanında dikkati çeken bir bezemeye rastlanmamaktadır.

Caminin tuğla gövdeli, tek şerefeli minaresi girişin sağında yer almaktadır.

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER 

 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER 

22 Nisan 2010 Perşembe

Mir Abdal (Abdaliye Medresesi) Camii, Cizre, Şırnak

Mir Abdal (Abdaliye Medresesi) Camii, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sur duvarları üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Cizre Beyi Emir Abdullah İbn Abdullah İbn Seyfeddin Boti tarafından 1437 yılında yapılmıştır.
Cami siyah bazalt taşından yapılmış, kareye yakın dikdörtgen planlıdır.

Nuh Peygamber Camii, Cizre, Şırnak

Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan bu caminin yapım tarihi bilinmemektedir. Caminin bulunduğu yerde daha önce bir kilisenin olduğu kaynaklarda belirtilmiştir.

Ulu Cami, Cizre, Şırnak


Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan bu cami Hz.Ömer döneminde, 639 yılında eski bir kiliseden camiye çevrilmiştir. Abbasi döneminde onarılmıştır. 
Cizre emiri Baz Şah’ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından da 1160 yılında bir kez daha onarılmıştır. Bu arada kesme taştan dikdörtgen kaide üzerine yuvarlak gövdeli minaresi de 1156 yılında yapılmıştır.

Şeyh Seyyid Kudbettin Camii (Merkez)
Samsun il merkezinde bulunan caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan Osmanlı döneminde, XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Vakıf kayıtlarında da bu cami ile ilgili yeterli bir bilgiye rastlanmamıştır. Yanındaki türbe Şeyh Kudbettin’e aittir. Bu yapının dergâhtan camiye dönüştürüldüğü sanılırsa da bununla ilgili yeterli bir kaynak ile karşılaşılmamıştır.
Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Önünde L şeklinde, çatılı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Giriş kapısı eksenindeki mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. Minaresi kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

21 Nisan 2010 Çarşamba

Konuralp (Merkez) Camii, Düzce

Düzce il merkezinde olmasından ötürü Merkez Camisi de denilen Konuralp Camisi XIV.yüzyılda yapılmış, fakat zamanla yapılan onarımlar nedeniyle özelliğinden uzaklaşmıştır.

Cuma Camii, Düzce

Kesin tarihi bilinmemekle birlikte köyün eski Cuma Camii'nin ilk olarak Orhan Gazi tarafından askeri kışla olarak yapıldığı daha sonra bu yapının bölgedeki köylerde ikamet eden insanların topluca Cuma Namazı kılmaları amacıyla camiye çevrildiği söylenmektedir.

Envarü'l Hamid Camii, Osmaniye

Envarü'l Hamîd Camii, Osmaniye
Envarü'l Hamid Camii, Osmaniye şehir merkezinde yer almaktadır.
1890 yılında Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı BİCİK Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Tarihi bir camidir.

Ala Camii, Kadirli, Osmaniye

Ala Camii, Kadirli, Osmaniye
Osmaniye ili Kadirli ilçesinde bulunan bu cami, bir Roma mabedi üzerinde ve onun duvarlarından yararlanılarak yapılmıştır. 
Bizans döneminde bu mabet bazilika olarak kullanılmıştır. 

20 Nisan 2010 Salı

Yeni Cami, Devrek, Zonguldak

Yeni Cami, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunmaktadır.
19.yüzyıl sonlarında yapılmıştır.

Orta Cami (Ayasofya Kilisesi), Zonguldak

Zonguldak'ta sularla kaplı şehir alanının içinde Bizanslılar tarafından inşa edilen Hagia Sophia (Kutsal Akıl) kilisesi, camiye çevrildikten sonra Orhan Gazi ya da Orta Cami olarak anılmaktadır.

Kızıl Camii, Van

Eski Van’ın doğusunda, Tebriz Kapı Mahallesi’nde, Ulu Cami yakınında bulunmaktadır. Topçuoğlu, Sinaneddin ve Yesir (Esir) Camileri isimleri ile de tanınan bu yapının kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla da özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Buna rağmen minaresine dayanılarak yapının Selçuklu dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Horhor Camii, Van

Eski Van’ın Horhor semtinde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XVIII. yapıldığı sanılmaktadır.

Kale Camii, Başkale, Van

Van'ın Başkale ilçesi Örenkale (Pizan) Köyü’nde Dış Kale’nin batı yamacında bulunan kalenin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Kitabesi günümüze gelememiştir. Bu cami kale ile bağlantılı olup, günümüze yalnızca batı duvarının bir bölümü ile bir penceresi gelebilmiştir.
Caminin güneybatı köşesindeki burç minare olarak kullanılmıştır.

VAN'DAKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Abbas Ağa Camii, Van


Gönderilen Resim
Abbas Ağa Camii, Van  
Eski Van'ın kuzeybatı tarafında, Horhor Camii ile Ulu Cami arasında yer almaktadır.
Kitabesi bulunmadığından kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak mimari durumuna bakarak XVIII-XIX. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Enine dikdörtgen planlı caminin duvarları sağlam olup, üst örtüsü yıkılmıştır.
Duvarlar altta taş, üstte kerpiçle yapılmıştır. 

İzzettin Şir Camii, Gevaş, Van

Gönderilen Resim

 İzzettin Şir Camii, Gevaş, Van
Cami, Gevaş'ın Hişet Mahallesi’nde bulunmaktadır. Üzerinde inşasına ilişkin herhangi bir kitabe bulunmamasına rağmen Van ve Hakkari Hakimi İzzettin Şir tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Genel olarak XIV-XV yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yapı, kare planlı bir cami ile, bunun kuzey duvarına bitişik medreseden oluşmaktadır. Yapının batı cephesinin kuzey kesiminde yer alan bir taçkapıdan medrese avlusuna, buradan da ikinci bir kapı ile camiye geçilmektedir.

Süleyman Han Camii, Van

Gönderilen Resim
  Süleyman Han Camii, Van
Van İç Kalesi'nin üst kesiminde, yukarı stadelin batısında yer almaktadır. Caminin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bunu belirten kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Evliya Çelebi'ye dayanarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında tamir ettirildiği kabul edilmektedir.

Halil’ür Rahman Camii
Şanlıurfa il merkezi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Halil’ür Rahman Camisi minaresinin batı ve kuzey yönündeki kitabelerden öğrenildiğine göre; Selahattin Eyyubi’nin yeğeni El Melik’ül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından h608 (1211-1212) yılında yaptırılmıştır Bazı kaynaklarda da bu caminin Abbasi halifelerinden Me’mun tarafından yaptırıldığı ileri sürülmüş ancak, bunu belirten bir belgeye rastlanmamıştır Bazı iddialara göre de bu caminin bulunduğu yerde eski bir kilise vardı Bu kilise, 504 yılında Urbisyus’un maddi yardımları ile Monofistler asına Meryem Ana Kilisesi olarak yapılmıştır

ŞAKİR'İN CAMİİ, İSTANBULİhtişamlı Cami


"Kendi değerlerimizden yola çıkıp, bambaşka şeyler meydana getirebiliriz" diyen caminin iç mimarı Fadılloğlu, bunun başlangıç olduğunu, daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söylüyor.

Hıdrü'l Ahdar (Cumhuriyet) Camii, Siirt

Siirt il merkezinde bulunan bu caminin ilk ismi, yeşilin yeşili anlamına gelen Hıdr-Ül Ahdar (Hudurul Ahdar) idi. Siirt’teki camilerin en eskilerinden biri olan bu caminin XII.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Cumhuriyet döneminde Siirt Milletvekili H. Hulki Aydın’ın yardımı ile 1929 yılında yeniden onarılmış, minaresi yenilenmiş ve ismi de Cumhuriyet Camisi olmuştur.

Ulu Cami, Siirt

 

Ulu Cami, Siirt 
Siirt il merkezinde bulunan Ulu Cami, minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır. Siirt Tarihi isimli eserde Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. Buna dayanılarak caminin Büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır. Cizre Valisi Atabey El Mücahit İshak tarafından da camiye bazı ilaveler yapılmıştır. Bu ilaveler ve daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle cami genişletilmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılında bu camiyi restore etmiştir.

Mardin'deki Cami-i Kebir (Ulu Cami) Kitabesi, Mardin

Her taşıma sinmiş ilahi duaları gök kubbeye taşıdım.
Ben Ulu Cami’yim...
Minarem  gök yüzüne uzanan şehadet parmağım.
Yüksekliğimle nerdeyse kaleye uzanırım.
Etrafımda çarşılar kenetlenmiştir.

Mardin'deki Diğer Camiler ve Türbeler

  • Melikşah Ulu Camii (Cami-i Kebir- Merkez Ulucami Mahallesindedir)
  • Zinciriye Medresesi
  • Şehidiye Medresesi ve Camii (Merkez Şehidiye Mahallesindedir)
  • Sitti Radiviyye (Hatuniyye Medresesi-Merkez)
  • Selsel Camii (Merkez Teker Mahallesindedir)

Yeşilyazı Köyü Küçük Şami Camii, Sulakyurt, Kırıkkale

Kırıkkale Sulakyurt ilçesinin 9 km. kuzeyindeki Yeşilyazı Köyü’nde bulunan bu cami Şeyh Mehmet Bahaeddin tarafından 1435 yılında yaptırılmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla cami özelliğini yitirmiştir.

Kesme ve moloz taştan yapılmış olan caminin batı duvarına bitişik Şeyh Mehmed Bahaeddin’in türbesi bulunmaktadır.

KIRIKKALE'DEKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

Şeyh Şami Camii, Sulakyurt, KırıkkaleŞeyh Şami Camii, Sulakyurt, Kırıkkale

Kırıkkale Sulakyurt ilçesinde bulunan bu camiyi, ilçenin kurucusu olan Şeyh Şami tarafından XV.yüzyılda yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Şeyh Şami’den Seyahatnamesi’nde kısaca söz ederek asıl isminin Hamza olduğunu, Bayrami Tarikatı’na bağlı olduğunu ve kerametlerine değinmiştir.

19 Nisan 2010 Pazartesi