18 Aralık 2014 Perşembe

Rahman Camii, Halep, Suriye

 Rahman Camii, Halep, Suriye
Rahman Camii, Suriye'nin Halep şehrindedir.
Savaştan önce böyleymiş, ancak henüz Zalim Esed tarafından yıkılıp-yıkılmadığı hakkında bilgi yok. 

13 Aralık 2014 Cumartesi

Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

 Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Şeyh Zayid Bin Sultan El-Nahyan Camii, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliğindedir.
Birleşik Arap Emirliği'ni 1971 ile 2004 arasında yöneten Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahyan tarafından yaptırılmıştır.

12 Aralık 2014 Cuma

İmam Muhammed bin Abdulvahap Camii, Doha, Katar

İmam Muhammed bin Abdulvahap Camii, Doha, Katar
Katar'ın başkenti Doha, ışıltılı gökdelenlerinin yanında farklı mimarilerdeki birçok camiyi de barındırıyor. Ancak 175 bin metrekarelik alana kurulan İmam Muhammed bin Abdulvahap Camisi, yalnızca ülkedeki değil bölgedeki en göz alıcı camilerden biri olarak öne çıkıyor.

4 Aralık 2014 Perşembe

Tarsus Camii, Fatih, İstanbul

 Tarsus Camii, Fatih, İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde Silivrikapı Caddesinde sur kapısı yakınında bulunmaktadır.
Banisi Fatih devri âlimlerinden Ali Fakih’tir. 
Hayrat kaydında Tarsuslu Mehmet Efendi zikredildiğinden ismi “Tarsus Mescidi” olarakta anılmıştır. Minare kalıntısı durmaktadır. 

Beni Kureyzâ Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine yer almaktadır.
Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Vesellem), Benî Kureyza'yı kuşatma esnasında namazları burada kıldırmasından dolayı bu mescid, Benî Kureyza diye isimlendirilmiştir.
Beni Kureyza, Medine'de ikamet eden Yahudi kabilelerdendi. 

Fadih Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Bu mescide Benî En-Nâdir de denir.
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlarla antlaşma yapmış ama her zaman oldu gibi Yahudi ahlakı bu antlaşmaya sadakat göstermediler.
Daima Müslümanlara hıyanet ve hile yapıyorlar, hatta Efendimizi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) öldürme teşebbüsünde bile bulunuyorlardı.

Şeyhayn Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Seyyidüşşüheda yolundan gelirken Mescid-i Mustarah'tan 300 m. ileride sağda bulunmaktadır.
Bu mıntıkaya Şeyhayn dendiğinden dolayı bu mescide de Şeyhayn ismi verilmiştir.
Uhud savaşına giderken Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) burada gecelemiş ve burada ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmıştır.

Mustarah Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Benî Hârise Mescidi de denen bu noktada Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Uhud Savaşından dönerken istirahat buyurmuşlardır.
Bundan dolayı istirahat edilen yer anlamında Mustarah denilmiştir.
Ayrıca Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Uhud Şehidlerini ziyarete giderken burada namaz kılmış ve istirahat etmiştir.

3 Aralık 2014 Çarşamba

Ebu Zerr El Ğıfari Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

 Ebu Zerr El Ğıfari Mescidi, Medine, Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın Medine şehrindedir.
Ebu Zerr El Ğıfari caddesi üzerindedir. 
Mescid-i Nebevînin 900 m. kuzeyine düşen bu mescide Ebu Zerr El Ğıfârî Mescidi dendiği gibi Secde Mescidi de denir.
Abdurrahman bin Avf diyor ki:

İmam Tirmizi Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

İmam Tirmizi Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

SUUDÎ ARABİSTAN'DAKİ DİĞER CAMİLER

Kab bin Malik Mescidi, Mekke, Suudi Arabistan

Kab bin Malik Mescidi, Mekke, Suudi Arabistan

SUUDÎ ARABİSTAN'DAKİ DİĞER CAMİLER

Medine-Mekke Arasında 100. Km'de Bir Mescid, Medine, Suudi Arabistan

 Medine-Mekke Arasında 100. Km'de Bir Mescid, Medine, Suudi Arabistan

2 Aralık 2014 Salı

Cin Mescidi, Mekke, Suudi Arabistan

 Cin Mescidi (Mescid-i Cin), Mekke, Suudi Arabistan
Cin Mescidi, Mekke’de Cennetü’l-Mualla adlı mezarlıktan Harem-i Şerif’e doğru giden caddenin hemen sağında yer alıyor. 
Burası, Peygamber Efendimiz’in (asm) cin kavmiyle buluşup tebliğde bulunduğu, cinlere namaz kıldırdığı ve Kur’ân’da yer alan Cin Sûresinin nazil olduğu yerdir.
Burası Harem-i Şerif’e 2 km kuzeyde şehre hâkim bir tepenin üzeridir. 
Başlangıçta burada mescid yoktu. 
İlk dönemlerde Ferhadiye denen bu yerde gece bekçileri toplanır ve nöbet değiştirirlerdi.

İmam Buhârî Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

 İmam Buharî Mescidi (Mescid-i İmam Buhârî), Medine, Suudi Arabistan
Mescid-i Nebevi'nin hemen kuzeyinde 50-100 m. mesafededir.
M.1957 (H.1377) yılında inşa edilmiştir.
Mescidde Cuma Namazları hariç diğer vakit namazları kılınmaktadır.

Mescid-i Mesani', Medine, Suudi Arabistan

Mescid-i Mesani', Medine, Suudi Arabistan

SUUDÎ ARABİSTAN'DAKİ DİĞER CAMİLER

Sukyâ Mescidi, Medine, Suudi Arabistan‏

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunmaktadır.
Amberiye'de bulunan tren istasyonunun içerisinde üç kubbeli küçük bir mesciddir.
Alanı 65 m² dir.
Bu yere Sukyâ Mahallesi Sa'd'ın Yeri denir.
Bundan dolayı da bu mescide Sukyâ Mescidi denmiştir.

Benî Harâm Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine şehrindedir.
Sahabiler zamanında yapılmış bir mesciddir.
Ensar kabilelerinden Hazrec kabilesinin Benî Haram kolu burada oturduğundan bu mescide Benî Haram Mescidi denmiştir.
Mescidin yerinin Cabir ibn Abdillah’a ait olduğu rivayet edilir.

Fetih Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yer almaktadır.
Bu mescid bu gün Yedi Mescidler diye bilinen mescidlerden biridir.
Aslında o mescidlerden Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) veya sahabiyle ilgisi olan tek mescid de budur.

Benî Dinâr Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yer almaktadır.
Bu mescid de sahabe zamanından beri bulunan bir mesciddir. 
Hazrecin Benî Dinar kabilesi içerisinde olduğundan bu ismi almıştır. 

Benî Zafer Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yer almaktadır.
Medine ehlinden Benî Zafer Kabilesi içerisinde olduğundan Benî Zafer Mescidi denmiştir.
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanından beri var olan mescid maalesef bu gün yoktur.
Ancak yeri bellidir.

1 Aralık 2014 Pazartesi

İcabe Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

 İcabe Mescidi (Mescid-i İcabe), Medine, Suudi Arabistan
Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir Hadisi Şerif'te Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyorlar: Rabbime üç duada bulundum.
Bunlardan ikisini kabul etti, birini etmedi.
Rabbimden "Ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim", kabul etti.
Yine Rabbimden "Ümmetimi tufanla helak etmemesini" istedim.
Bunu da kabul etti.

Râye Mescidi, Medine, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yer almaktadır.
Hendek savaşında Zübab Dağı'nın üzerine savaşı takip ve komuta etmesi için Efendimiz'e (Sallallahu Aleyhi Vesellem) çadır kurdular.
Cihadı ilan etmek manasına Efendimiz'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sancağı buraya dikildi.
Bu yere daha sonra mescid inşa edildi.
Râye Mescidi diye adlandırıldı.

23 Ağustos 2014 Cumartesi

Cuma Camii, Tebriz, İran

 Cuma Camii, Tebriz, İran
Cuma Mescidi , İran'ın Tebriz kentinde tarihi önemi olan bir camidir.
Tebriz kent merkezinde, Mutahhari caddesi üzerindeki yapı Tebriz Meşrutiyet Binası ve Tebriz Çarşısı'nın karşısındadır. 
Aslen Tebriz Çarşısı'nın müştemilatı ve ona bağlı bir camii olarak düşünülebilir. 

16 Ağustos 2014 Cumartesi

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA
 1. Cami İle İlgili Genel Bilgiler
 2. Caminin Mihrabı
 3. Caminin Minberi
 4. Caminin Minaresi

Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin güney duvarına bitişik olan türbe, Hacı Bayram-ı Veli’nin öldüğü yıl olan H.833/ M.1429-30 yılında yapılmıştır.
Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan türbenin güneyinde Fazıl Paşa türbesi, batısında cami avlusu yer almaktadır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi
18.Yüzyıla ait Hacı Bayram-ı Veli Camii ‘nin taklit kündakari tekniği ile yapılmış ahşap minberinin üzeri de kalemişi nakışlarla defalarca boyanmıştır.
Minberin Ajurlu olarak işlenmiş merdiven korkuluklarının alt kısmındaki aynalıklar, oniki kollu yıldızlar ile aralarında kalan çokgenlerin birbirlerine ince çıtalarla birleştirilmeleriyle meydana gelmiştir.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi
Hacı Bayram-ı Veli Camii minaresi, caminin güneydoğu cephesine bitişik olan Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin güney doğu köşesi ile organik bir bütünlük göstermektedir.
Minare çoğunlukla Sultan camilerinde veya hanedan üyelerinin yaptırdığı camilerde olduğu gibi iki şerefelidir.
Bunun açıklaması Hacı Bayram-ı Veli’ye duyulan saygı olmalıdır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrabı, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrab ve Minberi
Erken Osmanlı sanatının en güzel örneklerini yansıtan ahşap mihrabı XVII.yüzyıl sonunda Nakkaş Mustafa tarafından yapılmıştır.
Kütahya çinileri ile bezelidir.
Kalıplama tekniği ile yapılmış olan stalaktit alçı mihrap, duvarın 1/3’ünü kaplar.
Form ve boyut olarak Ankara Aslanhane Camii mihrabını, malzeme olarak diğer 17. ve 18. yüzyıl Ankara mescidlerini hatırlatır.

Hacı Bayram Veli (1352-1429) Kimdir?

 Hacı Bayram Veli'nin Doğduğu Ev
Hacı Bayram-ı Veli 15.yüzyılda Anadolu Türk Birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerinden biridir.
Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuştur.
Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte kaynaklarda H.753/M.1352-53 yılları olarak belirtilir.
Asıl ismi Numandır.

Hacı Bayram-ı Velî Camii Fotoğrafları, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Velî Camii, Altındağ, Ankara

9 Ağustos 2014 Cumartesi

ARSLANHANE (AHİ ŞERAFEDDİN) CAMİİ, ALTINDAĞ, ANKARA

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Altındağ, Ankara


 Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii'nin en ilgi çekici unsurları mihrap ve minberdir.
Doğu, batı ve kuzeyden Selçuklu tarzında oymalarla süslü üç kapı ile girilen camide Ankara camilerinin işçilik yönünden en güzel örneklerinden biri olan ceviz ağacından tarihi mimberi bulunuyor.
Sultan Alaeddin Camii’nde de buna benzer ceviz oymalı bir minber bulunuyor.

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Ahşap Tavanı, Altındağ, Ankara

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Muhteşem Ahşap Tavanı
Cami tavanı 24 adet direk üzerine konulmuştur, ahşap direk başlıklarında ise Roma dönemine ait korinth üslubunda mermer sütun başlıklar bulunuyor.
Arslanhane benzeri ahşap direkli camiler Türkiye’de 12 adettir.

Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara

 Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Cami müştemilatında Ahi Şerafettin ismiyle bir türbe bulunuyor ve türbe içerisinde 17 mezar var.
Türbe, caminin hemen yanında ve kuzeybatısında bulunmaktadır. 
Batıya bakan zaviye kapısının üstü iki sütuna oturan ahşap sundurma ile örtülüdür.

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Bahçesindeki Arslan Heykelleri, Altındağ, Ankara


Ahi Şerafeddin Türbesi'nin Duvarındaki Arslan Heykeli, Altındağ, Ankara
Bahçesinde bulunan arslan heykellerinden ve caminin türbe duvarına gömülü bir antik arslan heykelinden dolayı cami, Arslanhane Camii ismini almıştır.

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii Resimleri, Altındağ, Ankara

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii, Altındağ, Ankara

31 Temmuz 2014 Perşembe

Nokta Camii, Kırıkkale

Nokta Camii, Kırıkkale

Killik Camii, Şanlıurfa

 Killik Camii, Şanlıurfa

ANKARA'NIN AYAŞ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Ankara İlçeler Haritası ve Ayaş'ın Konumu
 1. Aktaş Mescidi
 2. Ulu Cami
 3. Bünyamin Camii ve Türbesi

ANKARA'NIN BEYPAZARI İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Ankara İlçeler Haritası ve Beypazarı'nın Konumu
 1. Akşemseddin Camii
 2. Cevizlerkaşı Sokağı Mescidi 
 3. Eski Derbentçik (Acı) Camii

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Ankara İlçeler Haritası ve Çubuk'un Konumu
 1. Ali İzzet Erdemir Camii
 2. Bahçeli Camii
 3. Belediye Mescidi

10 Temmuz 2014 Perşembe

RODOS ADASINDAKİ CAMİLER, YUNANİSTAN

Rodos Adası'nın Konumu 
Burnumuzun dibindeki bu ada, içimizdeki hainler tarafından Yunanistan'a malesef peşkeş çekilmiştir.
*1600'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman devrinde 2 Cami, 14 Mescid,
1592/1593 Rodos Tahrir Defterinde 2 Cami, 23 Mescid bulunduğu belirtilmektedir.
 1. Dabbağhane Mescidi
 2. Ali Ağa Mescidi
*Rodos'ta 17. Yüzyılda 6 Cami, 30 Mescid, 3 Medrese bulunmaktadır.

21 Haziran 2014 Cumartesi

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara
Ankara’da, Altındağ İlçesi’nde, Hamamönü Semti’nde, Akalar Mahallesi’nde, Sarıca ve İnci Sokaklarının köşesinde bulunmaktadır. Kitabesi yoktur.
Ahi Hüsameddin H.650-690 (M.1250-1291) tarafından inşa edilmiş olduğu kabul edilir. 
15. yüzyılda Ahi Hüsameddin tarafından yaptırılan Camii,Yeşil Ahi Mahallesinde'dir. 
Taş üzerine kerpiç duvarlı olarak yapılan caminin minaresi tek şerefelidir ve tuğladan örülmüştür. 
Tavanı ahşaptır.

17 Haziran 2014 Salı

Hz. Ömer Camii, Dera, Suriye

Hz. Ömer Camii, Dera,  Suriye

Hz. Ömer Camii, Suriye'nin Busra eş Şam bölgesindeki Dera kentinde bulunmaktadır.
Hz. Ömer döneminde Hicretin 14.yılında yapılan Hz. Ömer Camii iç savaş sonrası moloz yığınına döndü.
14 asırlık Hz. Ömer Camii’nin minaresi yıkıldı.

10 Haziran 2014 Salı

Cerrah Mehmet Paşa Camii İle İlgili Ansiklopedik Bilgi, Fatih, İstanbul

Cerrah Mehmed Paşa'nin İstanbul'da kendi adıyla anılan Cerrahpaşa semtinde yaptırdığı külliye
Cerrahpaşa Camii, III. Mehmed devrinde 15981599 yılları arasında dokuz ay kadar sadrazamlık makamında bulunan Cerrah Mehmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.
Cami cümle kapısı üstündeki Arapça kitabesine göre 1002 (159394) yılında yaptırılmıştır. Avlu duvarı dışında bulunan çeşmenin manzum kitabesi de 1003 (159495) tarihini gösterir.

Cerrah Mehmet Paşa Camii'nin Resimleri, Fatih, İstanbul

 Cerrah Mehmet Paşa Camii, Fatih, İstanbul