21 Haziran 2014 Cumartesi

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara
Ankara’da, Altındağ İlçesi’nde, Hamamönü Semti’nde, Akalar Mahallesi’nde, Sarıca ve İnci Sokaklarının köşesinde bulunmaktadır. Kitabesi yoktur.
Ahi Hüsameddin H.650-690 (M.1250-1291) tarafından inşa edilmiş olduğu kabul edilir. 
15. yüzyılda Ahi Hüsameddin tarafından yaptırılan Camii,Yeşil Ahi Mahallesinde'dir. 
Taş üzerine kerpiç duvarlı olarak yapılan caminin minaresi tek şerefelidir ve tuğladan örülmüştür. 
Tavanı ahşaptır.
Üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı olan ve geçme desenlerle süslü olan nişli mihrabı alçıdandır ve tavana kadar yükselir     
Dikdörtgen planlıdır.
Geniş saçaklı çatısı alaturka kiremitle kaplıdır.
Duvarları alt pencerelerine kadar kesme taşla, üst kısmı da kerpiç ile örülerek yapılmıştır.
Kuzey cephesi tamamen tuğla örülüdür.
Kuzeyinde avlusu bulunur.
Buradaki son cemaat yerinin iki yanı kapalıdır.
Önde kesme taş örgülü duvar ve iki ayağa oturan üç sivri kemerle dışa açılır. Kemer araları son zamanlarda kapatılmıştır. 

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara
Son cemaat yerinin üstü mahfelin devamı olup üç pencere ile kuzeye açılır.
Kıblede altta ve üstte ikişer, doğu ve batıda altta ve üstte dörder penceresi vardır.
Pencereler dikdörtgen şekilli olup alttakiler büyüktür.
Son cemaat yerinin batısında yer alan bodur minarenin alt kısmı taş ve küpünden yukarısı tuğladır.
Minare şerefesinin altı stalaktitlidir.
Şerefe korkulukları da taştan yapılmıştır.
Petek konik bir külahla örtülüdür.
Harimi boyuna dikdörtgen planlı olup tavanı beden duvarları üzerine oturur.
Ayrıca kuzeydeki mahfeli taşıyan dört ahşap direkte tavanı takviye etmektedir.
Müezzin mahfelinin üç penceresi vardır.
Tavanı çok muhteşemdir.
Özellikle orta göbeği çok kıymetli bir oymadır.
Geometrik motiflerle süslüdür.
Tavana kadar uzanan mihrabı alçıdandır.
Beş kenarlı mihrab nişinin  üstü mukarnas kavsaralıdır.
Nişi çevreleyen üç sıra silmeden en dıştaki yazı, ortadaki bitkisel süsleme ve içteki yine yazı silmesidir.
Nişin köşeleri sütuncelidir.
Nişin içi ve üstündeki boşluk geometrik süslemelidir.
Daha yukarda, ortadaki iki bölümlü olmak üzere üç sıra yazı panosu vardır.
Mihrabın üstü palmet sırası ile taçlanmıştır.
Minberi yenidir.
Pek çok kerre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Bugün karşılaştığımız; bu onarımlar sonucu, orjinal şeklini tamamen kaybetmiş bir yapıdır.


Bu yazı http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=27939 linkinden alınmıştır.

Yeşil Ahi Camii, Altındağ, Ankara
Yeşil Ahi (Yeşilhane) Medresesi
Ahi Şemseddin Ahmed
İbni Ahi el-Hac Murad'ın Nisan 1439 tarihli vakfiyesinde, babasının adını taşıyan Ahi Murad Mahallesinde, dedesi Ahi Hüsam'ın zaviyesinin yanına bir medrese yaptırdığı, medreseye ve dedesinin zaviyesine pek çok arazi ve dükkan vakfettiği kayıtlıdır. 
Vakfın gelirleri; Ankara yakınlarındaki Hasunlar, Bayındır İlyas Mezraası, Bektaş, Alpagut, Hamurcuk köyleri, harab Dumlupınar ve Yaşpınar köyleri, Kazan ilçesinde Ahi İsmail köyü, Habib viranı mezraası, Ankara'da Piyamlu mevkiindeki mezraa, Koyunpazarı Mescidi yanındaki Mengenehane'dir.121 Medresenin Evasıt-ı Zilkade 842 / Nisan 1439 tarihli vakfiyesi 1439 tarihli olduğuna göre yapı, bu tarihten önce yapılmış olmalıdır.
Karacabey Hamamı arkasında bulunan külliyeden günümüze, sadece Yeşil Ahi Camii kalır. 
Yeşilhane Medresesi olarak da anılan bu medrese, Cumhuriyetin ilanında eğitimine devam ettiği bilinir. Günümüzde Medresenin yerinde bir fırın vardır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder