9 Ağustos 2014 Cumartesi

Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara

 Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii müştemilatında Ahi Şerafeddin ismiyle bir türbe bulunuyor.
Türbe, caminin hemen yanında ve kuzeybatısında bulunmaktadır. 
Türbe içerisinde 17 mezar var.
Batıya bakan zaviye kapısının üstü iki sütuna oturan ahşap sundurma ile örtülüdür.
Kesme taştan bir platform üzerine kurulan türbenin duvarları eski kalıntılardan toplanmış çeşitli taşlardan yapılmıştır.
Sekiz köşeli bir plân gösteren türbe kubbe ile örtülüdür.
Selçuklu türbelerinin esas karakteri olan dıştan külah ve içten kubbe, Ahi Şerafeddin Türbesi’nde de bulunmaktadır.
Köşedeki dört sütunlu, kubbe ile örtülü, etrafı açık türbeye de Kesikbaş Türbesi adı verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder