24 Nisan 2010 Cumartesi

Ümit Halife Camii, Çorum

Ümit Halife Camii, Çorum'da Pazar sokağında bulunmaktadır.
Battal Oğulları evine bitişik olan bu cami, 1595 (H. 1004) yılında bir mescid halinde yapılmıştır.
Bu mescid, 1964 yılında onarılmış ve büyütülmüştür.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.