24 Nisan 2010 Cumartesi

Veli Paşa Camii, Çorum

Veli Paşa Camii, Çorum il merkezinde Veli Paşa sokağında yer almaktadır.
Çorum' da Defterdar bulunan Abdülbaki tarafından 1865 (H.1282) yılında yaptırılmıştır.
Kapıcıbaşı Veli Ağa tarafından onarımı tamiratı yapılmıştır.
Kitabesi yoktur.