9 Haziran 2010 Çarşamba

Kurtkulağı Kasabası Camii, Ceyhan, Adana

Kurtkulağı Kasabası Camii, Adana'nın Ceyhan İlçesinde Ceyhan İlçesi’ne 30 km.uzaklıkta, Eski Halep kervan yolu üzerinde Kurtkulağı Kasabası'nda bulunmaktadır.
Cami, kuzey duvarındaki kitabesinden öğrenildiğine göre h.1010 ( 1601) yılında Haydar Ağa tarafından yaptırılmıştır.

H.1070 (1659) yılında yanına bir de kervansaray eklenmiştir.
Kesme taştan yapılmış olan cami iki bölümden meydana gelmiş olup, dikdörtgen planlıdır.
Önünde duvarlarla çevrilmiş olan küçük avlunun kıble yönünün üzeri de kapatılmış ve eyvanlı yazlık bir bölüm haline getirilmiştir.
Caminin ikinci bölümünü oluşturan dikdörtgen planlı bölümün üzerini iki büyük sekizgen kasnaklı kubbe örtmektedir.
İbadet mekânında iki sıra halinde altışar sütun bulunmaktadır. 
Caminin dikkat çeken bölümü ilk yapılışına ait olan minaresidir. 
Kuzeydoğu köşesinde, avlu giriş kapısı üzerinde küçük ölçüdeki bu minare bugün yeni yapılmış olan minare ile büyük bir tezat oluşturmaktadır. 
Minarenin boyu öylesine kısadır ki şerefe çıkıntısı caminin beden duvarları ile aynı düzeydedir. 
Caminin kuzeybatı köşesinde 1960’lı yıllarda yapılmış olan briket minare bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme