12 Şubat 2021 Cuma

Yücehisar Köyü Merkez Camii, Pazar, Rize

Yücehisar Köyü Merkez Camii, Rize'nin Pazar İlçesi'ne bağlı Yücehisar Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, medrese ile beraber 1799 yılında Ayşe Hanım tarafından kâgir olarak inşa ettirilmiştir. Caminin yanındaki medresede inşa kitabesi bulunmaktadır.
Kitabe:

Tamâm şud cami-i eşref besa’yi sâhibül hayrat
Nasib etsün Hudâ didar virehem hurile cennât
El Hac Muradoğlu Mustafa Çelebi’nin kızı
Ayşe Hanım’ın hayratıdır
Sene 1214 (1799).


Camiye kuzey yönünde bulunan medreseden iki kapı ile girilmektedir.

İbadet mekânı dikdörtgen planlı olup doğu batı yönünde uzanmaktadır. 
Caminin kuzey batı yönündeki girişi üzerinde mahfil kısmına yer verilmiştir.

Caminin kuzeybatıdaki ana giriş kapısının kanatları üzerinde geometrik sekizgen geçmelerden oluşan barok bir bezeme vardır. 

Ayrıca minber aynalığı üzerinde değişik üslupta merkezdeki büyük bir daireye bağlanan S ve C kıvrımlarına yer verilmiştir. 
Mahfil korkuluklarının iç yönünde geometrik ve bitkisel süslemeli bir bordür dolaşmaktadır.

PAZAR'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder