9 Şubat 2021 Salı

Zivana Köprüsü (Köyü) Camii, Kalkandere, Rize

Zivana Köprüsü (Köyü) Camii, Rize'nin Kalkandere İlçesinde yer almaktadır.
Cami, Trabzon'un Of İlçesi'nin Keler Köyü’nden sökülerek bugünkü yerine taşınmıştır.
Cami, bölgenin ahşap camileri arasındaki en iyi örneklerden biri olup, l834 yılında Hacı Ömer isimli bir kişi tarafından yapılmıştır. 

Cami 7.40x7.35 m. ölçüsünde kareye yakın bir plan düzeninde, ahşap yığma tekniğinde yapılmıştır. 
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Giriş batı cephesinde olup buradaki U planlı bir mahfil mihrap duvarına kadar diğer örneklerde olduğu gibi uzanmaktadır. 
İbadet mekânı doğu ve güneydeki iki sıralı pencereler ile aydınlatılmıştır. 
Caminin taşınması esnasında bu pencerelerden bazıları kapatılmıştır.

Cami ağaç işçiliği yönünden son derece zengindir. 

Mihrap, minber, mahfil korkulukları ve tavanları barok üslupta çeşitli kompozisyonlarla bezenmiştir. 
Stilize hayat ağaçları, örgülü panoları ile de dikkati çekmektedir. 
Mihrap üzerinde “Sahibül hayrat olarak Ömer Ağa “ ismi geçmektedir.

KALKANDERE'DEKİ DİĞER CAMİLER

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder