13 Şubat 2021 Cumartesi

Karavezir Mehmet Paşa Camii, Gülşehir, Nevşehir

Karavezir Mehmet Paşa Camii, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde yer almaktadır.
Karavezir Mehmet Paşa Külliyesi'nin merkezini oluşturan cami, 400 m2’lik bir alanda, bir avlu içerisinde olup, doğu, güney ve batı yönündeki kapılardan avluya girilmektedir. 
Cami kitabesinden öğrenildiğine göre; külliye ile beraber 1779 yılında tamamlanmıştır. 
Giriş kapısı üzerinde barok üslupta mermer bir kitabe bulunmaktadır. 
Bu kitabenin üzerinde, yeşil zemin üzerine altın yaldızla işlenmiş madalyon şeklinde Sultan I.Abdülhamid’in tuğrası yer almaktadır.
 
Kitabe:
“Şahı-Şahani Hamidi Şeyh Sadr-ı Zişan-ı Silahtar Paşa, hayr-ı niyetiyle razı-i Hak içün, kıldı bu cami pür nuribina, sıdkile aşafı alişane, beş vakitte idelim hayr ve dua, tam tarih-i itmamın da oldu bir beyt ile lüfti göya, kıldı bu camii ehya-e lillah-i sahibi Sadr Mehmed Paşa 1193.”
 
İki renkli kesme taştan yapılan kemerli avlu kapılarının üzerinde dua kitabeleri bulunmaktadır.
Cami kesme taştan yapılmış, köşe ve duvarlarını güçlendirmek amacıyla kütlevi kuleler yerleştirilmiştir.
Bunların üzerinde de küçük ağırlık kuleleri bulunmaktadır. 
Caminin önünde beş sütunun taşıdığı, üzerleri biri tonoz diğerleri kubbeli dört bölümlü bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
 
İbadet mekânı kare planlı olup, üzeri dört büyük kemer üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. 
Ana mekândan sivri bir kemerle ayrılan mihrap önü ise aynalı bir tonozla örtülmüştür. 
Mihrap yedi köşeli bir niş şeklinde olup, istiridye motifleri ile tamamlanmıştır. 
Mihrap nişinin yedi yüzü mermer sütunlarla birbirlerinden ayrılmış ayrıca mihrabın iki yanına da birer süs sütuncuğu yerleştirilmiştir. 
Minber beyaz mermerden olup, yapıldığı devrin ampir üslubunu aksetmektedir.
İbadet mekânı iki sıra halinde on pencere ile aydınlatılmıştır. 
İbadet mekânını koyu renk üzerine beyaz yazılı bir ayet frizi dolaşmaktadır.

Caminin orijinal kalem işleri bilinmemektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1960 yılında yapmış olduğu tadilatta sanat tarihi yönünden kıymeti olmayan kalem işleri iç görünümü menfi yönde etkilemiştir.
Caminin kuzeybatısındaki minare taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 

GÜLŞEHİR'DEKİ DİĞER CAMİLER


 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder