13 Şubat 2021 Cumartesi

Takyeciler Camii, Tokat

Takyeciler Camii, Tokat
Takyeciler Camii, Tokat şehir merkezinde, Takyeciler Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Ancak, köşe duvarında Sultan Abdülaziz zamanında, 1871 tarihinde tadilattan geçirildiğini belirten bir kitabe bulunmaktadır. 
Buna istinaden de caminin daha erken bir tarihte yapıldığı anlaşılmaktadır.
Cami moloz taş ve kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. 
İbadet mekânı sekiz taş payenin taşıdığı kasnaklı, dokuz kubbe ile örtülmüştür. 
İçerideki payeler birbirlerine ve duvarlara yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. 
İbadet mekânı iki sıra halinde yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır. 
Mihrap ve minberi oldukça sadedir. 
Cami içerisindeki bezemeler 1871 yılında yapılan tamirat esnasında yapılmış barok örneklerdir.
Caminin yanındaki kesme taştan minaresinin yüksekliği oldukça kısa olup, ilk camiden kaldığı sanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder