14 Kasım 2013 Perşembe

Üçler Namazgahı Mescidi, İstanbul

Irakîzade Hasan Efendi tarafından 1516 yılında yaptırılmıştır.
Arsası satılan bu mescidden bugün bazı izler görülmektedir.

Bu yazı 26.06.1995 Pazartesi günkü Milli Gazete'den alınmıştır.