25 Haziran 2016 Cumartesi

Cafer-i Tayyar Camii, Meram, Konya

Cafer-i Tayyar Camii, Meram, Konya