5 Ekim 2016 Çarşamba

FİLİPİNLER (Philippines)

. FİLİPİNLER SİYASÎ HARİTASI
 1. Altın Camii, Manila
 2. Bacolod Kalavi Büyük Camii, Lanao del Sur
 3. Beytü'l Evvel, Simunul Adası
 4. Dimaukom (Pembe) Camii, Maguindanao
 5. DSWD Camii, Ormoc, Leyte
 6. Kudüs Mescidi
 7. Mabini Camii, Ormoc, Leyte
 8. Masjid al-Dahab, Manila (English)
 9. Raja Süleyman Büyük Camii, Pasay City, Metro Manila
 10. Santa Barbara Camii, Zamboanga, Mindanao
 11. Sultan Hacı Hasan El Bulkiyeh Camii, Kotabato, Maguindanao
 12. Şeyh Kerim El Makdum Camii, Simunul Adası
 13. Taluksangay Osmanlı Camii, Zamboanga, Mindanao
 14. Tülay Merkez Camii, Jolo, Sulu

Filipinler Nerededir?

Filipinler, Pasifik Okyanusu'nun batısında bulunan bir Güneydoğu Asya devletidir.
Ülke irili ufaklı 7.107 adet ada ve adacıktan oluşur.
Ancak ülkeyi oluşturan üç ana coğrafi kara parçası vardır.
Bunlar Luzon, Visayas ve Mindanao'dur.
Ülkenin başkenti Manila iken, en kalabalık şehri Quezon City'tir.
Bu iki kent de Büyükşehir Manila yönetimsel birimine bağlıdır.
Filipinler'in deniz aşırı komşuları kuzeyde Tayvan ve Çin, batıda ise Vietnam'dır.
Filipinler'i kuzeyde Luzon Boğazı, batıda ise Güney Çin Denizi çevrelemektedir.
Ülkenin güneydoğusunda bulunan Sulu Denizi'nin karşı kıyılarında Borneo adası uzanır.
Güneyde ise, Celebes Denizi ülkenin diğer adaları ile Endonezya'yı birbirinden ayırır.
Filipinler'in batısında Filipin Denizi ve Palau ada ülkesi bulunur.
Filipinler Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alır.
Bunun için ülkede deprem sıklığı ve yıkıcılığı fazladır.
Ayrıca ekvatora yakın yerleşim konumu, Filipinler'i tayfun felaketine eğilimli hâle getirmektedir. Bununla birlikte, ülke doğal kaynaklar açısından zengindir.
Filipinler, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu ülkelerden biri olup devlet sınırları dünya yüzeyindeki 342.353 km²'lik alanı kaplar,
Filipinler dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip 64. ülkesidir.
Ülke yaklaşık 100 milyonluk nüfusuyla, Asya kıtasının en kalabalık 8. ülkesidir.
Dünyanın ise en çok nüfus barındıran 12. ülkesidir.
Ek olarak 12 milyon Filipinlinin yabancı devleterde yaşadığı tahmin edilmektedir.
Filipinler çok kökenli ve mozaik kültürlü bir demografik yapıya sahiptir.
Tarih öncesi devirlerde, ülkedeki ilk yerleşimleri Ön Avustralya ırklarından olan Negritoların başlattığı düşünülmektedir.
Bu boyun başlattığı göç hareketini, diğer Avustronezyan ırktan olan boylar takip etmiş ve Filipinler Avustronezyan ırk için yeni bir yerleşim alanı olmuştur.
Ülke topraklarında tarih boyunca, Çinliler ile Malay, Hint ve İslami kökenli hanedanlıkların egemenlik savaşı hüküm sürmüştür.
MS 900-1521 yılları arasında ise Filipinlerde Datu, Rajah, Sultan ve Lakan boylarının kurduğu devletler hüküm sürmüştür.
1521'de Filipinler'e Ferdinand Magellan'nın gelmesi, ülkedeki İspanyol sömürgeciliğinin başlangıcı olmuştur. 1543'te İspanyol kâşif Ruy López de Villalobos bu takımadalara İspanyol kralı II. Felipe'nın onuruna Las Islas Filipinas adını vermiştir.
Seyahatine Meksika'dan başlayarak 1565'te takımadalara ulaşan Miguel López de Legazpi, buradaki ilk İspanyol yerleşimini kurmuştur.
Filipinler 300 yıldan daha fazla bir süre, İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalmıştır.
Bu durum, ülkede Roman Katolikliğin baskın hâle gelmesiyle sonuçlanmıştır.
Bu dönemde, Manila Asya ve Amerika kıtaları arasındaki ticaretin yönetildiği bir stratejik merkez hâline gelmiştir.
Yüzölçümü: 300.000 km2
Nüfus: 100.000.000 kişi (2016 Tahmini)
FİLİPİNLER FİZİKİ HARİTASI

Filipinler Adının Kaynağı

Ülkeye Filipinler adı, İspanyol kralı II. Felipe'nin onuruna verilmiştir.
İspanyol kâşif Ruy López de Villalobos 1542'deki seferi sırasında, Leyte ve Samar adalarını Filipinler olarak adlandırdı.
Sonuç olarak, Las Islas Filipinas adlandırması takımadanın tüm adalarını kapsar biçimde kullanılmaya başlandı.
Bu ad yaygınlaşmadan önce, Islas del Poniente (Batıdaki Adalar) ve Magellan'ın ada için kullandığı tabir olan San Lázaro da İspanyollar tarafından ada için kullanılmıştır.
Filipinlerin resmî adı, ülke tarihi boyunca birçok kez değişmiştir.
Filipin Halk Hareketi sürecinde yapılan Malolos Kongresi'nde ülkenin adı República Filipina ya da Philippine Republic olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır.
İspanyol-Amerikan Savaşı (1898) ve Filipin-Amerikan Savaşı (1899–1902)'ndan İngiliz Milletler Topluluğu'na dâhil olunan 1935-1946 dönemine kadar ülke resmî olarak, Philippine Islands (Filipin Adaları) olarak adlandırılmıştır.
Bu adlandırma, ülkenin İspanyolcada kullanılan isminin çevirisi niteliği taşır.
1898 Paris Antlaşması'nda ülke için Filipinler adı kullanılmış ve bu ad günümüze kadar ülke için yaygın olarak kullanılan isim olmuştur.
Ülkenin resmî adı, II. Dünya Savaşı'ndan beri "Filipinler Cumhuriyeti"dir.

Filipinler'de Dini Durum
Filipinler'de Dini Durum
Filipinler din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı laik bir ülkedir.
Ülke, uzun süre İspanyol kültürünün etkisinde kaldığı için Roman Katolik yapı baskındır.
Bu yönüyle, eski Portekiz sömürgesi olan Doğu Timor ile birlikte Roman Katoliklerin baskın olduğu iki ülkeden biri Filipinler'dir.
Ülkedeki insanların %90'nından fazlası Hristiyan'dır.
Bu Hristiyan nüfusun %51'i Katolik iken, %9.5'i İglezyan Hristiyanlığı, Filipin Bağımsız Kilisesi ve Birleşik Protestan Kilisesi gibi Protestan temelli dinî zümrelere dâhildir.
Ayrıca ülkede Hristiyanlığın Yehova'nın Şahitleri koluna mensup insanlar da vardır.
Ulusal Filipinli Müslümanlar Kurulu (NCMF)'nun verilerine göre, 2012'de ülke nüfusunun % 11'i Müslüman'dır.
Mindanao, Palawan, ve Bangsamoro olarak bilinen Sulu Takımadaları Müslüman toplulukların yoğunlaştığı yerlerdir.
Ancak, bazı Müslüman Filipinliler; bu bölgelerden ülkenin farklı kırsal ve kentsel yerleşimlerine göç etmiştir.
Ülkedeki Müslümanlar arasında, Sünni İslam'ın Şafii kolu yaygındır.
Ancak ülkede Ahmediyye tarikatına mensup insanlar da vardır.
Filipinler'de ülke nüfusunun yaklaşık %2'sini geleneksel Filipin dinleri oluşturmaktadır.
Bu dinler bazı yerli kabilelerde yaygındır.
Bu dinler kültürel etkilenme ile Hristiyanlık ve İslam ile uyumlu hâle gelmiştir.
Animizm, halk kültü ve şamanizm inançları; geçmişten günümüze ulaşan inanış biçemleridir.
Dinî kanaat liderleri olan albularyo, babaylan ve manghihilotlar, geleneksel dinlerin bugüne ulaşmasında önemli etki sahibidir.
Filipinler'de halkın yaklaşık %1'i Budizm ve Taoizm inancına sahiptir.
Bu dinler ve Çin halk kültlerinin oluşturduğu inançlar; özellikle Çin kökenli toplulukların bulunduğu bölgelerde yaygındır.
Ayrıca ülkede, az sayıda Hinduizm, Sihizm, Yahudilik ve Bahailik dinlerinin inanırları vardır.
Ülkede, hiçbir dine inanmayanların sayısı yaklaşık 1% ile 11% arasındadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder