9 Şubat 2017 Perşembe

KAMERUN (Cameroon)

KAMERUN SİYASÎ HARİTASI
  1. Cuma Camii, N'Gaoundere
  2. N'Gaoundere Camii
Kamerun Nerededir?

Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı bölümünde yer alan bir ülkedir.
Yüzölçümü: 475.442 km2'dir.
Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijerya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km'lik sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır.
Ülkenin başkenti Yaoundé'dir.
Bölgeye işgal ve sömürü için gelen ilk Avrupalılar olan Portekizli denizciler, burada içerisinde bol miktarda kabuklu hayvan gördükleri bir nehre kendi dillerinde kabuklu hayvan anlamına gelen Camarões adını vermişlerdir.
Bu isim daha sonraki dönemlerde önce bölgede yer alan dağlık alanlara daha sonra da günümüzde Douala'yı da kapsayan alana son olarak da tüm bölgeye ismini vererek bugünkü ülke sınırlarının tamamının ismi olarak kullanılmıştır.
Kamerun'da doğal yeraltı zenginlikleri açısından petrolün yanı sıra boksit, demir cevheri, kahve, muz, kauçuk, ağaç, altın ve elmas bulunmaktadır.


Kamerun'da etnik olarak 286 unsur yer almaktadır.
Bu etnik gruplardan bazıları şunlardır:
% 40, Bantu
%31, Semibantu
% 19, Ekvatoral Bantu
% 8, Kuzeybatı bantu
% 11, Kirdi
% 10, Fulani
Basaa
Bulu
Duala
Eton
Ewondos
Fang
Fulbe
Kanuri
Kotoko
Kpe/Bakwiri
Luanda bantu
Makaa
Mandara
Massa
Musgum
Ndzimu
Ngumba
Njem
Pigmeler

Kamerun'da 230'un üzerinde dil bulunmaktadır.
Resmi ve sömürge dili olarak Fransızca ve İngilizce kullanılmaktadır.
Fransızca, 10 bölgeden 8'inde nüfusun %80'inin resmi dilidir.
İngilizce ise Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerinde (sadece 2 bölgede) resmi dil olmak üzere nüfusun %20'sine hitap etmektedir.
Bunların haricinde şu diller de kullanılmaktadır:
Almanya
İspanyolca
Fulfulde
Kanuri
Kotoko dilleri
Shuwa
Duala
Basaa
Kpe-Mboko
Malimba-Yasa
Makaa
Njyem
NdsimuNgumba
Kunabembe
Ewondo
Bulu
Fang
Ghomálá
Fé’fé
Medumba
Yemba
Sudanca
Az-Sande


Kamerun'un nüfusu, son olarak 2005 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 17,463,836 kişi olarak tespit edilmiştir.
2005 yılından sonra bir daha resmi sayım gerçekleştirilmemiştir.
2016 tahmini sayım sonuçlarına göre 24,360,803 nüfus belirlenmiştir.
Ülke içerisindeki nüfus yoğunluğu 35,7 kişi/km² düzeyindedir.
Ülke nüfusunun büyük bir bölümü kuzey ve batı kesimlerinde ki yeşil çimenlik alanlara hakim bölgelerde, liman kenti Douala ve sahil kesimi ile birlikte başkent Yaoundé'de yaşamaktadır.
Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde ise nüfus yoğunluğu düşük seviyelerdedir.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamerun

Kamerun'da Dini Durum
Kamerun'un resmi dini yoktur.
Batılı kaynaklarda Müslümanların oranı % 20 - 22 olarak gösterilmektedir.
Bunun sebebi Batılı kaynakların bu konuda kilisenin verdiği bilgileri esas almalarıdır.
Öte yandan bazı İslâmi kaynaklarda bu oran % 50 olarak gösterilmektedir.
Devletin resmi bir dini olmaması ve dini unsurların gerçek oranlarının ortaya çıkarılması yönünde bir istatistik çalışmasının yapılmamış olması dolayısıyla bu oranın tam ve doğru bir şekilde tespit edilmesi güç olmaktadır.
Ancak en gerçekçi tespitlere göre bu ülkedeki Müslümanların oranı en az % 40'tır.
Müslümanların oranının % 40'tan fazla olması da kuvvetli ihtimaldir.
Bu oran genel nüfusa göre salt çoğunluktan az olsa da, gerçekte Müslümanlar Kamerun'da en kalabalık dini kitleyi oluşturmaktadırlar.
Çünkü diğer dinlerin mensuplarının hiçbirinin oranı % 40'ı bulmamaktadır.
Kilise kaynakları Kamerun'daki Hristiyanların oranı konusunda da doğru bilgi vermemektedir.
Kilise kaynaklarına göre Kamerun hristiyanlarının oranı % 50'den fazladır.
Oysa gerçekte hıristiyanların oranı % 30 civarındadır.
Kalanlar da yerel tabiat dinlerine inanan animistlerdir.

Tarihi: Kamerun'a İslâm Müslüman tüccarlar vasıtasıyla ulaşmıştır.
17. yüzyılda bazı Fulani Müslümanlar bugünkü Kamerun'un kuzey kesimlerine yerleşerek ticaretle uğraşmaya başladılar.
Bunlar o bölgede bir Müslüman kitle oluşturdular.
Bu, aynı zamanda Müslümanların yönetimindeki Kanem devletinin o bölgeye ulaşması için şartları oluşturdu.
Arkasından Müslümanların yönetimindeki Borno Sultanlığı, Kuzey Kamerun'u ele geçirdi.
Ardından İslâmiyet Kamerun'un içlerine ve güney kesimlerine doğru yayılmaya başladı.
Kamerun toprakları 1806'da Osman dan Fodyo'nun o zaman Batı Sudan olarak adlandırılan bölgede kurmuş olduğu İslâm devletinin yönetimine geçti.
Onun döneminde bu ülkede İslâmi Yayılma Hareketi adlı bir hareket ortaya çıktı.
Bu hareketin mensupları Kamerun'un her tarafına İslâm'ı yaymak için tebliğ çalışmaları yürüttüler. 19. yüzyılın ortalarına doğru Kuzey Kamerun'da bazı küçük İslâmi sultanlıklar kuruldu.
Bu sultanlıklar sömürgecilerin bölgeyi işgal etmelerine kadar varlıklarını sürdürdüler.
Ancak İslâmi tebliğ çalışmaları işgal sonrasında da devam etti. 1884'te Kamerun'u Almanlar işgal ettiler.
Alman işgalciler ülkedeki İslâmi yayılmanın önüne geçebilmek için iki yolu kullandılar.
Birisi baskı yoluyla İslâmi çalışmalara engel olmak, ikincisi de Avrupa'dan getirtilen hıristiyan misyonerleri ülkenin her tarafına yayarak halkın ilgisini hıristiyanlık yönüne çekmek.
Ancak Alman işgali uzun sürmedi.
1916'da Fransızlar ve İngilizler ülkeyi işgal ettiler ve aralarında paylaştılar.
Bu paylaşmada ülkenin dörtte üçünden fazlası Fransızların payına düştü. Fransız ve İngilizlerin Kamerun üzerindeki hâkimiyetleri 20 Temmuz 1922'de Milletler Cemiyeti tarafından da onaylandı. Fransız ve İngiliz işgalciler de Almanların yaptığı gibi Müslümanlara baskı ve misyonerlik faaliyetlerine ağırlık verme işini sürdürdüler.
Misyonerler daha çok yerel dinlere mensup animistler arasında etkili oldular.
Müslümanların sayısında hiçbir azalma olmadı.
Aksine artış oldu.
Fransız Kamerun'u denilen kısım, 1 Ocak 1960'ta BM gözetiminde gerçekleştirilen bir referandum sonucunda bağımsızlığını elde etti.
1 Ekim 1961'de gerçekleştirilen bir referandum sonucunda İngilizlerin vesayetinde olan bölgenin güney kısmı da kurulan bağımsız Kamerun Cumhuriyeti'ne katıldı.
İngiliz Kamerunu'nun kuzey kısmı ise Nijerya'ya katılmayı tercih etti.
Kamerun'un bağımsız devlet olmasından sonra ilk devlet başkanlığına Ahmedu Ahidjo getirildi. Ahidjo 1982'de istifa edinceye kadar bu görevi sürdürdü.
Onun istifasından sonra yerine Paul Biya geçti.
Ancak 6 Nisan 1984'te ordudaki bazı Müslüman subaylar bir askeri darbe gerçekleştirerek Paul Biya'yı görevden aldılarsa da Paul Biya daha sonra tekrar bu göreve getirildi ve hâlen de bu görevi sürdürmektedir.
Kaynak: http://www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya4/1074.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder