20 Haziran 2017 Salı

LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'TAKİ CAMİLER

LÜBNAN BÖLGELER VE ŞEHİRLER HARİTASI VE BEYRUT'UN KONUMU
 1. Aişe Bekkâr Camii
 2. Burç Ebî Haydar Camii
 3. Doğunun Bayrağı (Beydûn) Camii
 4. Ebû Bekir Es-Sıddîk Camii
 5. Ed-Denâ Camii
 6. El Kassâr Camii
 7. Emir Asaf Camii
 8. Emîr Münzir Camii
 9. El Ömerî Camii
 10. Fatih Sultan Muhammed Camii
 11. Hâlid Bin Velîd Camii
 12. Halil Şihâb Camii
 13. Hamza Bin Abdülmuttalib Camii
 14. Hasaneyn Camii
 15. Hatemü'l Enbiya Muhammedü'l Emin Camii
 16. Ibâdürrahmân Camii
 17. Kâim Camii
 18. Mecidiye Camii
 19. Râşid El Hûrî Camii
 20. Selam Camii
 21. Şatila Camii
 22. Tabbâre Camii


Beyrut Nerededir?

Beyrut, Ortagoğu ülkelerinden olan Lübnan'ın başkentidir.
Nüfusu, 1.500.000'un üzerindedir.
Denizin tesirinden biraz korunan körfezin kıyısındadır.
Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür.
Uzun yıllar Ortadoğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olmuştur.
1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991) sonucu bu özelliğini kaybetmiştir.
Beyrut, Osmanlı döneminde planlı bir gelişme göstermişti.
1943'te Lübnan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra gelişigüzel ve hızlı bir büyüme dönemine girmiştir.
İç savaştan önce Beyrut nüfusu içinde Hristiyan ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti.
Şimdi Müslümanlar çoğunluktadır.
Halkın büyük çoğunluğunu meydana getiren Araplar, Lübnanlıları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır.
En büyük ve tek etnik azınlık Hristiyan Ermenilerdir.
Ama Hırıstiyan Araplar gibi iç savaş yüzünden ve sonrasında sayıları göçle azaldı ve azalmaya devam etmektedir.
Beyrut'un doğusunda Hristiyanlar, batısında ise Müslümanlar çoğunluktadır.
Eskiden Müslüman topluluğun çoğunluğu Sünni iken 1960'lardan sonra göçler neticesinde Şiilerin sayısı giderek artmıştır.
Batı Beyrut'un bazı bölümlerinde küçük Dürzi toplulukları da yaşar.
Beyrut, 1950-70 yılları arasında Ortadoğu'nun gözbebeği idi.
Lübnan'ın serbest ekonomi ve döviz sistemi, altın esasına dayalı istikrarlı ve konvertibl parası, banka hesaplarının gizliliğini sağlayan kanunları, çekici banka faizleri Beyrut'u Arap zenginlerinin bankacılık merkezi haline getirdi.
Ayrıca deniz ve hava yoluyla dünyaya açılması ve yabancı firma ve bankalar içinde Ortadoğu'ya girmek açısından ideal bir üs olan Beyrut, serbest liman bölgesiyle Ortadoğu'nun en büyük antreposu oldu.
Şehirdeki Beyrut Amerikan Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi ve Beyrut Arap Üniversitesi diğer Arap ülkelerinden pek çok talebeyi Beyrut'a çeken bir faktördü.
Ancak 1970'lerden sonra başlayan iç karışıklıklar ve Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karargahını buraya taşıması ve devlet otoritesinin ve düzeninin zayıflaması Beyrut'un cazibesini kaybettirdi.
Bu toplumsal ve siyasal karışıklıklar gittikçe artarak 13 Nisan, 1975'de iç savaşa yol açtı.
İç savaş Beyrut'un çok ağır maddi hasarına ve can kaybına yolaçtı.
Savaş 1991 yılında sona erdiğinde Beyrut bir harabeye dönüşmüştü ve 150.000 Lübnanlı can vermişti.
Kentin merkezi onarlımasına ve maddi olarak biraz toparlanmasına rağmen geleceği hala belirsizdir. 12 Temmuz 2006 tarihinde başlayan İsrail’in terör saldırıları sırasında Beyrut kenti, özellikle güney kısmı ağır hasar görmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder