22 Ocak 2018 Pazartesi

ARTVİN'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

ARTVİN İLÇELER HARİTASI VE KEMALPAŞA'NIN KONUMU
 1. Kemalpaşa Camii
 2. Sarp Köyü Camii
 3. Akdere Köyü Camii
 4. Cumhuriyet Mahallesi Sonbaylar Camii
 5. Çamurlu Köyü Camii
 6. Dereiçi Köyü Camii
 7. Gümüşdere Köyü Camii
 8. Karaosmaniye Köyü Camii
 9. Kaya Köyü Camii
 10. Kaya Köyü Halbaşı Mahallesi Camii
 11. Kaya Köyü Papatya Mahallesi Camii
 12. Kazımiye Köyü Camii
 13. Köprücü Köyü Camii
 14. Köprücü Köyü Esentepe Camii
 15. Köprücü Köyü Orta Mahallesi Camii
 16. Köprücü Köyü Toprakköprü Camii
 17. Liman Köyü Camii
 18. Merkez Camii
 19. Osmaniye Köyü Camii
 20. Sarp Köyü Eski Camii
 21. Uzunyalı Mahallesi Yeni CamiiKEMALPAŞA'NIN KONUMU, ARTVİN

Kemalpaşa Nerededir?

Kemalpaşa, Artvin'e bağlı küçük ve yeni bir ilçedir.

Karadeniz bölgesinin en doğusunda bulunur.
Kemalpaşa, Hopa'ya 14 km uzaklıktadır.
Nüfusu, köyleri ile beraber takriben 10.000 kişidir.
Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa Beldesi Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de 25 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanmasıyla ilçe yapıldı.

Kemalpaşa'nın Coğrafi Yapısı
Coğrafi yapısı, nüfus yoğunluğu sosyal ve ekonomik durumu, turizm potansiyeli, Ticari cazibe merkezi olma hususiyeti de dikkate alınarak bir referandum neticesinde, 24.12.1987 tarih ve 87/34086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ithafen, 26 Mart 1989 tarihinde, ülkemizin umumunda yapılan Genel Yerel Seçimler neticesinde belediyesine kavuşmuştur.


Sahil kesiminde yer alması ve buradan geçen Sarp-Samsun transit karayolu ile diğer büyük yerleşim yerlerine ve Bağımsız Devletler Topluluğuna kara yolu ulaşımı sağlanması itibarı ile kasabanın ehemmiyeti bir kat daha artmıştır.

Kemalpaşa’nın ilçe olması ile Gürcistan’a sınır ilçe ünvanı da Hopa’dan Kemalpaşa’ya geçmiş oldu.

Kemalpaşa'nın tarihine bakıldığında bir çok medeniyetlere kucak açtığı görülmüştür.

Tarih boyunca “Makriyali” adıyla bilinen Kemalpaşa, Cumhuriyetin ilanından sonra, m.kemal'in adına atfen “KEMALPAŞA” adını almıştır.

Kemalpaşa, ilk defa M.Ö.680 yılında İskitler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlamıştır.
M.Ö. 415 yılları arasında Bizanslıların istilasına uğramıştır.
1490-1512 yılları arasında Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği sırasında, Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine girmiş ise de bir dönem Safeviler’in daha sonrada Gürcülerin denetimine geçmiştir.

1509 yılında Yavuz Sultan Selim Hopa ve yöresini Osmanlı İmparatorluğuna katarak, Rum-Pontus hükümdarlığına son vermiş ve Batum’daki Gonye kalesini fethederek Hopa’yı Gonye Sancağına bağlamıştır.
Adını ise Acemce Güzel anlamına gelen “Hop” koymuş “Hop” zamanla Hopa’ya dönüşmüştür.

1551 tarihinde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine giren Artvin ve çevresi Ardanuç Sancağı olarak teşkilatlandırılmış daha sonra Livana Sancağı haline getirilerek babadan oğla geçmek suretiyle; Livana, “Yurtluk ve Ocaklık” Ardanuç, ise “Zeamet ve Tımar” olarak verilmiştir.

Lala Mustafa Paşa tarafından 1578 yılında fethi sonucu, merkezi Ahıska olmak üzere Çıldır Eyaletinin kurulması ile bu eyalete bağlanan Hopa İlçesi 1829 da Çarlık Rusya’sı ile yapılan Edirne Antlaşması ile Ahıska’nın bu ülkeye verilmesi neticesinde Trabzon Eyaletinin bir sancağı olan Batum’a Hopa ile birlikte bağlanmıştır.
1877-1878 de 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı – Rus Savaşı sonunda imzalanan Kars-Ardahan Anlaşması ile Ardahan ve Hopa Kemalpaşa bucağına kadar, Batum dahil olmak üzere Rize Sancağına bağlanmıştır.

1915 yılında bölge Ruslar tarafından tekrar işgal edilmiş, I. Dünya Savaşına kadar süren bu işgalde yerli halk “Teşkilat-i Mahsusa” çerçevesinde örgütlenerek direnişe başlamıştır.

17 Ekim Bolşevik İhtilali’nin ardından Rusların bölgeden çekilmesi sonucu, yeni Sovyetler ile 18 Aralık 1917 tarihinde imzalanan Erzincan Mütarekesi uyarınca 17 Aralık 1918 tarihinde İngilizler tarafından işgal edilip Gürcülere devredilmiş, 22 Şubat 1921′ de Gürcülere verilen Ültümatom sonucu nihai olarak Türklerin denetimine bırakılmıştır.

31 Mart 1918 de Brest-Litovsk Anlaşması sonucu, Ruslar Kemalpaşa-Hopa yöresini terk etmiş ve 14 Mart 1921 de Kemalpaşa-Hopa Milli sınırlarımıza dahil edilmiştir.

1936 yılından sonra, Hopa Artvin İline bağlanan Kemalpaşa da 51 yıl süre ile Bucak (Nahiye) statüsünde idari yapıyı devam ettirmiş iken, sonradan bucak müdürlüğü kadrosu kaldırılarak köy statüsüne dönüştürülmüştür.

1987 Yılına kadar Köy Muhtarlığı olarak, idari yapısı devam etmiştir.
25 Ağustos 2017 tarihinde OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile ilçe yapıldı.


Kemalpaşa'da Sosyal Hayat 

Kemalpaşa, mevcut yerleşim birimlerinin ilk merkezi olma fonksiyonu yüklendiğinden, netice olarak, eğitim-öğretim, sağlık, ticaret ve ulaşım aktiviteleri nüfusa göre oldukça gelişmiştir.
Kemalpaşa’nın ana geçim kaynağını Yaş (Yeşil) Çay Yaprağı üretimi teşkil etmektedir.
Bu tarımsal üretime paralel olarak, yöre için oldukça önemli ekonomik değere sahip Devlet Çay Fabrikası kurulmuştur.
Çay yaprağı ile elde edilen gelir aileyi geçindirebilecek düzeyde değildir.

Yerleşim, bölgenin coğrafi yapısı gereği çok dağınıktır.
Bununla birlikte sahilde düz alanlar boyunca kentsel yerleşim belirgin bir farklılık göstermektedir.

Kemalpaşa’da İmar Planı yapılırken, Doğu Karadeniz Bölgesinin tipik özelliği olan arazi azlığı göz önüne alınarak tarım alanlarına oldukça geniş yer verilmiş, çevrenin yerleşim konumundaki yoğun yapılaşma neticesi İmar Planı, tarım alanları değiştirilerek, şehirsel yapılaşmaya uygun hale getirilmesi mecburiyet halini almıştır.

Kemalpaşa sahil şeridi deniz ve yat turizmine oldukça elverişli temiz ve uzun bir kıyıya sahiptir.
Sarp Sınır kapısına 4 km gibi kısa bir mesafede bulunması ve Bağımsız Devletler Topluluğundan gelen turistlerin ilk uğrak yeri olması hasebiyle ticari ve turistik konumunu daha da artırmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder