5 Ekim 2019 Cumartesi

Gölez Köyü Eski Cami, Eldivan, Çankırı

Gölez Köyü Eski Cami, Çankırı'nın Eldivan İlçesi'ne bağlı Gölez Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin üzerindeki taş kitabesi okunamayacak derecede tahrip olduğundan ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Cami kare planlı olup, üzeri ilk yapılışında pandantiflerin taşıdığı bir kubbe ile örtülü idi.
Ancak son cemaat mahalli ile beraber kubbesi de yıkılmış ve üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Mihrabı orijinal binaya ait olup, mukarnaslı ve taştandır.
Mihrabın içerisinde geometrik desenler ve rozetler görülmektedir.
Cami mimari yönden bütün hususiyetini kaybetmiştir.
Duvarları taştan yapılmış olup, kuzeybatı köşesine kare kaideli silindirik gövdeli bir minare ilave edilmiştir.
Günümüzde bu minarenin kaide kısmından sonra bir bölümü yıkılmıştır.
Cami harap bir durumdadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder