15 Nisan 2020 Çarşamba

Eski Cami'nin Yapıldığı Devir Hakkında Mâlûmât (Osmanlı'nın Fetret Devri)

Çelebi Sultan Mehmed Han
Eski Cami'nin yapıldığı devir Osmanlı Tarihi açısından ilginç bir devirdir.
Caminin inşa vetiresiyle (süreci) doğrudan bağlantılı bu devirden bahsedilmeden Eski Cami hakkında söylenecek sözler havada kalmış olur.
Bu devir Edirne Tarihi açısından da mühimdir.
Her yönüyle gerçek başkentliğin başladığı devirdir.
Devrin nihayetinde Çelebi Sultan Mehmet'in şehirde inşa ettirdiği eserler neticesinde Edirne; tam manasıyla bir Osmanlı-Türk şehri havasına kavuşmuştur.

Eski Camiyi Yaptıran Kardeşler

Cami, Fetret Devri diye zikrolunan devirde devlete hükmeden kardeş Sultanların aralarındaki taht çekişmeleri esnasında yapılıp bitirilmiştir.
Bu kardeşler ve hükümdar olduklarında cami için yaptıkları çalışmalar şu şekildedir:

Süleyman Çelebi

Sultan Yıldırım Bâyezîd'in 1402'de Timur'a mağlup olduğu Ankara Savaşı'ndan sonra, önce Bursa'ya gelen Süleyman Çelebi, daha sonra Edirne'ye geldi ve burada Padişahlığını ilan etti.
Bazı tarihçiler Edirne'nin gerçek bir siyasi merkez ve Payitaht oluşunu Süleyman Çelebi'nin buraya geliş devriyle başlatırlar.
Çünkü; böylece, Bursa'nın 76 yıl 4 ay süren "Taht Şehirliği" son bulmuş, Edirne'nin 51 sene devam edecek olan "Taht Şehirliği" başlamıştır.

Diğer kardeşler başlangıçta Süleyman Çelebi'nin padişahlığını tanımışlardı.
Sonradan ona karşı savaş açtılar.
Süleyman Çelebi saray eğlenceleri ile şöhret yapmıştı.
Yerine geçen kardeşi Musa Çelebi'nin baskını sebebiyle kaçarken 1410 tarihinde yolda öldürüldüğünde 35 yaşındaydı.
Saltanatı 7 yıl 9 ay 21 gün sürmüştür.
Edirne Eski Sarayı'nı da burada bulunduğu senelerde genişleten Süleyman Çelebi, Eski Caminin inşasını başlatmıştır

Musa Çelebi

Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'nin yerine geçtikten sonra ağabeyi Mehmet Çelebi ile savaştı ve onu Çatalca yakınlarında mağlup etti.
Daha sonra 30 bin kişilik bir orduyla Rumeli'ye geçen Mehmet Çelebi, kardeşi Musa Çelebi'yi mağlup etti ve Musa Çelebi öldürüldü.
Öldüğünde 25 yaşında olan Musa Çelebi'nin saltanatı 3 yıl 1 ay 3 gün sürdü.
Cenazesi Süleyman Çelebi'ninki gibi Bursa'ya götürüldü.
Musa Çelebi, Edirne'de tahta çıkıp kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır.
Bu süre içinde Eski Saray'a yeni kısımlar ilave edilmiş, Edirne adeta, Rumeli'nin merkezi olmuştur.

Çelebi Mehmet (Sultan I. Mehmet)

Anadolu'da dağınıklığı derleyip toparlaması sebebiyle bazı Osmanlı Tarihçileri onu devletin ikinci kurucusu, ikinci bânîsi kabul ederler.
Çelebi Mehmet devrinin en mühim hadiselerinden biri Şeyh Bedreddin olayıdır.
Süleyman Çelebi'nin meşhur Mevlid'i Şeyh Bedreddin'in fikirlerine karşı Ehl-i Sünneti ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'i müdafaa için yazdığı bilinir.
Çelebi Mehmet, 1421 yılında 39 yaşında Edirne'de vefat etti.
Bursa'ya götürülüp meşhur Yeşil Türbe'ye defnedildi.
Bazı tarihçiler iç organlarının Edirne Kirişhane semtinde bir kabristana defnedildiğini ve bu yerin 1829 Osmanlı - Rus Savaşı'nda Hristiyan'larca tahrip edildiğini yazar.

Mehmet Çelebi zamanında Edirne'ye, şimdi izi bulunmayan Tur Paşa Hatunu Mescidi, Gazi İbrahim Bey Camii, Şeyh Bedreddin Zaviyesi ve Ali Hasan Mescidi yapılmıştır.
Süleyman Çelebi ile başlayan Eski Cami inşası onun devrinde bitirilmiştir.
Ayrıca Bedesten Çarşısı, Sarı Cami (Zaviye), Karaağaç'taki Timurtaş Paşa Cami o devrin eserleridir.

EDİRNE'DEKİ DİĞER CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder