15 Nisan 2020 Çarşamba

Hıdır Ağa Camii, Edirne

Hıdır Ağa Camii, Edirne
Hıdır Ağa Camii, Edirne'de Selimiye Camii’nin güneyinde, Kilerci Yakup Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.
Küçük Selimiye adıyla da bilinmektedir.

Vakıf kayıtlarında Hıdır Ağa’nın buradaki hamamı bu camiye vakfettiği yazılıdır.
Mimari üslubundan ve vakıf kayıtlarından caminin XVI.yüzyılın ortalarında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Cami 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda zarar görmüş, daha sonra muhtelif zamanlarda tadilattan geçirilmiştir.
Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında tamir edilmiştir.
Hıdır Ağa Camii, Edirne
Cami kare planlı, kesme taştan yapılmış olup, üzerini tromplu bir kubbe örtmektedir.
Son cemaat mahalli iki köşedeki paye ve ortadaki bir sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanması neticesinde üç bölümlü olup üzeri kubbelidir.
Caminin yan duvarları iki sıra halinde ikişer pencere ve trompların arasında da birer pencere ile aydınlatılmıştır.
Hıdır Ağa Camii, Edirne
Caminin mihrabı yedi köşelidir.
İç mekanda orijinal süsleme elemanı bulunmamaktadır.
Caminin doğu ucunda bulunan minare kesme taştan olup, taş bir kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Caminin Şadırvanı

Hıdır Ağa Camii, Edirne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder