15 Nisan 2020 Çarşamba

Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne

Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne
Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne’de Şehabeddin Paşa Mahallesi’nde, Kirazlı Camii Sokağı’nda yer almaktadır.
Saraçhane Köprüsü’nü yaptırmış olan Şehabeddin Paşa tarafından tek kubbeli olarak 1436 yılında yaptırılmıştır.
Cami halk arasında Kirazlı Camii olarak tanınmaktadır.
Şehabeddin Paşa II.Murad ve Fatih Sultan Mehmet devrinde vezirlik ve 1437’de de Rumeli Beylerbeyliği yapmıştır. 
Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne
Şehabeddin Paşa’nın Edirne’de yaptırmış olduğu iki mescidi, hamamı ve köprüsü, Filibe’de ise camisi, kervansarayı ve imareti bulunmaktadır.
Caminin kapısı üzerinde iki satırlı Arapça sülüs yazılı mermer bir kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe:
Esas hazel mescidil fi eyyam-üs Sultan Murad han
Hacı Şahabeddin bin Abdullah. Tarihi sene erbain ve semanemie.
Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne
Cami tuğla hatıllı, kaba taştan, kare planlı olarak yapılmış üzeri yüksek sekizgen bir kasnak üzerine oturan merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin iki duvarında altta dikdörtgen, üstte de sivri kemerli ikişer alçı penceresi bulunmaktadır.
Alt pencereler tuğla hatıllarla üstten kemer şekline sokulmuştur.
Kuzey duvarındaki sekiz köşeli mihrap dışarıya doğru taşkındır.
Ayrıca giriş kapısının yanında 5 m. yüksekliğinde bir mihrap bulunmaktadır.
Caminin Minaresi
Osmanlı mimarisinde son cemaat mahalline yerleştirilen mihraplar küçük boyutlu olmasına rağmen buradaki böylesine yüksek ve gösterişli, istiridye motifi ile sona eren mihrabın bulunması ilgi çekicidir.
Cami duvarına bitişik olan yüksek kürsü üzerindeki yuvarlak gövdeli taş minaresinin yüksekliği kubbeyi aşmamaktadır.
Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne

Kirazlı (Şehabeddin Paşa) Camii, Edirne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder