11 Nisan 2020 Cumartesi

Lâri (Lâleli) Camii, Edirne

Lâri (Lâleli) Camii, Edirne
Lâri (Lâleli) Camii, Edirne'de, Eski İstanbul Caddesi ile Saraçlar Caddesi’nin birleştiği noktada, Bat Pazarı denilen yerde bulunmaktadır.
Cami, Fatih Sultan Mehmet’in Hâkim Lari-i Acemi isimli hekimi tarafından 1514 yılında yaptırılmıştır.
Tıp kaynaklarında Abdülhamid Lari olarak tanınan bu hekim ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmıştır.
Bunlara göre Fatih Sultan Mehmet’i yavaş yavaş zehirlemiş, Karamanlı Mehmet Paşa’ya uyarak padişahı yanlış tedavi etmiştir.
Ancak Sultan II.Bâyezîd zamanında da padişahın yanında hekimliğini sürdürmesi bu iddiaların yersiz olduğunu göstermektedir.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Halk arasında Laleli Cami olarak da bilinen Lâri Camii 1752 depreminde kubbesi yıkılmış, revaklarının büyük bir bölümü hasar görmüştür. 
Bunun ardından İplikçi Ahmet Ağa camiye ahşap bir kubbe yaptırmış, sonraki dönemlerde de yenilenmiştir.
Lâri (Lâleli) Camii, Edirne
Caminin giriş kapısı dışarıya doğru taşkın taş silmelidir.
Bunun üzerinde Arapça 1514 tarihli sülüs yazılı kitabesi bulunmaktadır.

Kitabe:

Kemmil-ül ma’rûf birrûn mâcid
Talib-ül gufrân min rabb-ül gâfur
El-müsemmâ bi-hâmid-ül din-i kadd
Kasîdel-ihlas-lillahi eşşekûr
Lem yuhib mes’ahü iz tarihi
Teme ihsan-ül Hamidûn len yebur
920 (1514)

Lâri (Lâleli) Camii, Edirne
Cami revaklı ve iki kubbelidir.
Kareye yakın 11.65x11.70 m. ölçüsündeki cami kesme taştan yapılmış, üzeri de pandantifli, yüksek kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin önünde beş bölümlü üzerleri kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır.
Burası duvar uzantıları ve birbirlerine yuvarlak kemerli dört sütundan oluşmuştur.
Günümüzde bu son cemaat yerinin önü camekanla kapatılmıştır.
Caminin doğu ve batı duvarlarında üçü alt sırada, üçü de üst sırada, bunların da arasında birer yuvarlak pencere ile aydınlatılmıştır.
Giriş kapısının iki yanında birer ve üstünde de bir olmak üzere üç penceresi daha bulunmaktadır.
Bu pencereler dikdörtgen sövelidir.
Caminin İçinden Bir Görünüm
Minare kaidesi üzerinde yükselen sekizgen gövdeli ve mukarnaslı, tek şerefelidir.
Caminin medresesi ve şadırvanı günümüze gelememiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder