14 Nisan 2020 Salı

Selçuk Hatun Camii, Edirne

Selçuk Hatun Camii, Edirne
Selçuk Hatun Camii, Edirne'nin Fakih Mahallesi Kadirhane Sokağı’nda yer almaktadır.
Caminin kitabesinden öğrenildiğine göre Çelebi Sultan Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır.
İbrahim Halife de kendi parasından buraya bir minber eklemiştir.
Caminin Mihrabı
Kitabe: 
Men benî-lillâhi Mescide benî-lillâhî lehü beyte filcenneti
Hasbet-en-lillahi hazel mescidi Selçuk hatun bint-i müresel
Errahmet-ullahi……….fi tarihi sene ve sittin ve semanemie
860 (1455). 

Caminin Giriş Kapısı
Cami kare planlı, kesme taştan yapılmıştır.
Üzeri tromplar üzerine oturan merkezi bir kubbe ile örtülüdür.
Giriş kapısının yanında bir mihrap ve bir pencere; mihrap cephesinde yanlarda ikişer; diğer duvarlarda da altta alınlıklı dikdörtgen, üstte de yuvarlak kemerli ikişer penceresi bulunmaktadır.
Uzun süre harap durumda olan bu caminin onarımına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2004 yılında başlanmıştır.
Ancak önündeki izlerden üç bölümlü bir son cemaat yerinin olduğu anlaşılmaktadır.
Selçuk Hatun Camii, Edirne
Mihrap beş köşeli olup, üzerindeki izlerden kalem işleri ile bezeli olduğu anlaşılmaktadır.
Caminin batı köşesindeki minare taş kaide üzerinde tuğla gövdeli olduğu sanılmaktadır.
Orijinal minare günümüze gelememiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder