14 Nisan 2020 Salı

Sitti Şah Sultan Camii, Edirne

Sitti Şah Sultan Camii, Edirne
Sitti Şah Sultan Camii, Edirne'nin Karacabevvap Mahallesi, Mahkeme Bayırı’nda bulunmaktadır.
Cami, Fatih Sultan Mehmet’in eşi Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun tarafından 1484 yılında yaptırılmıştır.
Sitti Sultan bu cami ile ilgili 1520, 1530 ve 1574 tarihli üç ayrı vakfiye düzenlemiştir.

Cami kare planlı, kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. 
Caminin Mihrabı
Üzeri tromplu ve yüksek kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin önünde son cemaat yerinin olduğunu gösteren izler duvarda bulunmaktadır.
Giriş kapısı kesme taştan ve silmeli olup üzerinde sülüs yazılı Arapça kitabesi bulunmaktadır.
Caminin Minberi
Kitabe:
Rusisât Bünyan hazel mâkâmel-kerim fi devletis-sultânil-azim
Essultan ibn-i sultânil-gazi ebü-l-feth Bayezıd han edâm-Allahü
Bil-hayr ve d^rret-ül hasenati tihân havâtinız-zeman Sitt şah
Bint-i Süleyman ibn-i Zülkadir tarih fi senete tis’a ve semanine ve semanemie.
889 (1484).
Caminin Şadırvanı
Caminin içerisi doğu ve batı cephelerinde dikdörtgen söveli üçgen alınlıklı beşer pencere ile aydınlatılmıştır.
Ayrıca mihrap yönünde altlı üstlü ikişer, giriş kapısı yanlarında da birer penceresi bulunmaktadır.
Batı cephesinde bulunan minare kesme taş kaide üzerine köşeli olarak oturtulmuş tek şerefelidir.
Caminin kuzeyinde şadırvanı bulunmaktadır.
 Sitti Şah Sultan Camii, Edirne
 Sitti Şah Sultan Camii, Edirne
Sitti Şah Sultan Camii, Edirne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder