24 Mart 2023 Cuma

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi'ne bağlı Tavlusun  Köyü, İmam Sadık Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1311/M.1893-94 yıllarında II.Abdülhamid’in saltanatı zamanında yapılmıştır.
Cami, İmam Sadık Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Güneydoğu köşesi önünden geçen yoldan dolayı pahlanarak yapılmıştır. 
Kuzeydoğudaki minare sonradan yapılmıştır. 
Camiye kuzeydoğuda son cemaat mahalline açılan bir kapıdan girilmektedir.
Düz lentolu olarak yapılan kapının üzerinde 2 mısra halinde yedi satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır.
Son cemaat mahalli, doğu-batı doğrultuda inşa edilmiş olup üst örtüsü yenilenmiştir. 
Son cemaat mahallinin güney duvarı ortasına açılan kapıdan caminin harimine girilmektedir. 
Dört köşeden atılmış kemerler üzerine oturan yüksek kasnak üzerindeki kubbe caminin üst örtüsünü oluşturmaktadır. 
Caminin Kubbesi
Kubbeye pandantifle geçilmiştir. 
İçten dairesel plânlı kasnağa sekiz pencere açılmış olduğu görülmektedir.
Caminin her cephesi ikişer pencereyle boşaltılmıştır. 
Doğu duvarı ortasında, zeminden yaklaşık 1 metre yükseklikte vaaz kürsüsü bulunmaktadır. 
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bir huni şeklinde düzenlenmiş olan vaaz kürsünün duvarında sıva üzerine yapılmış perde motifleri yer almaktadır. 
Kuzeydeki kadınlar mahfiline son cemaat mahfilinin kuzeydoğusundaki merdivenden çıkılarak ulaşılmaktadır.
Caminin İkinci Katı (Kadınlar Mahfili) Girişi
Caminin içindeki kalem işi süslemelerin bir kısmı yenilenmiştir.
Caminin harim mekanında yenilenmiş kalem işleri dışında süsleme bulunmamaktadır.
Eserde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Cami bugüne sağlam bir vaziyette gelmiş olup ibadete açık durumdadır.
Caminin Kitabesi

Caminin Minberi

Caminin Son Cemaat Mahalli

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.231, 232, 233, 234, 235.
  2. Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri 2001, s.342-343.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder