26 Ekim 2023 Perşembe

Karamanoğlu Cami-i Kebîr İbrahim Bey Camii, Ürgüp, Nevşehir

Karamanoğlu Cami-i Kebîr İbrahim Bey Camii, Ürgüp, Nevşehir
Karamanoğlu Cami-i Kebîr İbrahim Bey Camii, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nde, Temenni Tepesi'ne çıkarken solda bulunmaktadır.
13.yy Karamanoğulları devri eseridir.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.
Güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlıdır. Harim kısmı üç neflidir. 
Nefler üçer yuvarlak, ikişer kare sütunların desteklediği yuvarlak kemerlerle birbirinden ayrılır. 
Kemerler üzerine oturan duvarlar tonoz örtü ile kapatılmıştır. 
Doğu cephesinde dikdörtgen formda beş pencere ve bir hatip kürsüsü, batı cephesinde dört pencere ve bir niş ile hatip kürsüsü vardır. 
Zemin kısmında güney yönündeki birinci sütunun önünde zemin 20 cm. yükseltilmiştir. 
Taştan yapılmış olan mihrap altı mukarnaslıdır. 
Mihrabın iki köşesinde iki adet Selçuklu kabarası bulunur. 
Mimber de taştan yapılmıştır. 
Bitkisel bezemelidir. 
Ancak mihrap ve minberdeki taşlar hoş olmayan renklerle boyanmıştır. 
Mihrabın üzerinde bir pencere iki yanında ise birer pencere mevcuttur. 
Camide son cemaat mahalli olmayıp, ahşap konstrüksiyonlu kadınlar mahfeli vardır.
Doğusunda bir, kuzeyinde iki adet pencere açıklığı vardır. 
Bu ahşaplarda yağlı boya ile boyanmıştır.
Giriş kısmında, üç adet yuvarlak kemerle ayrılmış olan tonoz örtülü revak bölümü vardır.
Tonoz örtü bir adet kemerle desteklenmiştir.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Namaz kılma mahalli, girişin sağ tarafında yeralmaktadır.
Bir destek kemeri bulunan tonoz örtülüdür. 
Mihrap kısmı sonradan eklenmiştir. 
Mihrabın her iki yanında ve üzerinde bir tane olmak üzere üç penceresi vardır. 
Batı cephesinde bir kapı açıklığı vardır. 
Kapı açıklığının tam karşısında minareye çıkılan minare kapısı vardır. 
Sağda ve solda araları sonradan bölünmek sureti ile kemerli iki oda oluşturulmuştur. 
Her iki odada da ikişer pencere vardır.

Camiinin avlusunda 12 sütunlu şadırvan Osmanlı Dönemi son Şeyhülislamlarından Hayri Efendi'nin mermer kaplı mezarı ve ayrıca beş adet mezar bulunmaktadır. 

Bu beş mezardan biri Abdullah Efendi'ye biri Horosan'dan gelme Kutup Hocanın Babası İsmail Efendi'ye, üçü de Seyyah Hoca Efendilere ait olduğu söylenmektedir.

  • Kaynak:https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/kulturenvanteri/kebrkaramanoglu-brahmbey-cam


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder