29 Mayıs 2010 Cumartesi

Honsalar Camii, Kastamonu

Honsalar Mahallesinde aynı adlı sokak üzerindedir. 18X14 m. boyutlarında dikdörtgen planlı, tek minareli, kargir duvarlı, ahşap tavanlı ve ahşap çatılı bir yapıdır. Geçirdiği onarımlar sonucu özgünlüğü kalmamıştır. Kitabesi olmadığından ilk inşa tarihi bilinmemektedir. İsfendiyar devri veziri Hond Salar’ın Kastamonu’da bir camisi olduğu bilindiğinden, bu caminin ilk yapılış tarihini İsfendiyar Bey devrine (439 yılı öncesi) indirmek mümkündür. XVI. Yüzyılda yangın geçiren, 1675 yılında ibadete açık olduğu anlaşılan cami, 1850 senesinde onarım geçirmiş, muhtemelen tavanı, mahfeli, minberi, önceden tuğla iken ahşap olarak yenilenen döşemesi bu tamirde yapılmıştır.


KASTAMONU'DAKİ DİĞER CAMİLER

·  Alaca Mescid 

İSTANBUL’DAKİ  CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER ·  Bey Camii 
·  Taş Camii 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder