12 Şubat 2021 Cuma

Yusuf Paşa Camii, Eyyûbiye, Şanlıurfa

Yusuf Paşa Camii, Şanlıurfa'nın Merkez Eyyûbiye İlçesi, Yusuf Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, Urfa Mutasarrıfı Arapkirli Yusuf Paşa tarafından yanındaki hamam ile beraber 1703 tarihinde yaptırılmıştır.

Cami kesme taştan dikdörtgen planlı olup, ibadet mekânı kıbleye paralel iki paye ile üç sahna ayrılmıştır.
Bu bölümlerin üzeri her sırada üçer tane olmak üzere altı kubbe ile örtülmüştür. 
Bu kubbeler ortadaki iki payeye, yanlarda da duvarlara dayalı yuvarlak kemerler üzerine oturtulmuştur. Caminin önündeki son cemaat mahalli üç bölümlü olup, üzeri üç kubbe ile örtülüdür.

Mihrap mukarnaslı olup, her iki yanında birer sütunçe bulunmaktadır. 
Geometrik bezemeli olan mihrapta sekizgenler boş yer kalmamacasına bütün yüzeyi kaplamıştır. 
Yanındaki taş minber oyma geometrik motiflerle bezeli olup, kapısının üzerinde rumi kompozisyonlar görülmektedir.
Son cemaat mahallinin doğusunda taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

MERKEZ EYYÛBİYE'DEKİ DİĞER CAMİLER

ŞANLIURFA'DAKİ CAMİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder