14 Ocak 2021 Perşembe

Dört Sandık Camii, Bitlis

Dört Sandık Camii, Bitlis'in Gökmeydan semtindeki bir yamaçta yer almaktadır.
Caminin banisi bilinmemekle beraber l543-1552 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır.
Kare planlı, kalın kesme taştan yapılmış olan cami düz toprak damlı olup basit bir eserdir.
İbadet mekanına kuzey yönündeki basit ve sonradan yapılmış bir caminin içerisinden geçilerek girilmektedir. 
İbadet mekanının ortasındaki tek bir sütun çatıyı desteklemektedir.
Bu sütunla duvarlar arasında bağlantı sağlanmış, böylece ibadet mekanı üzeri kubbelerle örtülü dört bölüme ayrılmıştır. 
Basit mihrabının yanındaki bir kapıdan üzeri tonozla örtülü dikdörtgen planlı türbeyi geçilmektedir. 
Bu türbede Şeyh Abdullah Redehşani medfundur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder