7 Ocak 2021 Perşembe

Köseyusuflu Köyü Abdullah Ağa Camii, Yozgat

Abdullah Ağa Camii, Yozgat'a bağlı Yozgat-Ankara karayolundaki Köseyusuflu Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Abdullah Ağa tarafından H.1210 (1796) yılında yaptırılmıştır.

Hakkı Acun’a göre kitabesi:

Bir ibadethane bünyad etti Abdullah Ağa
Ba’is-i mafur olan budilerim ruz-u kaze

Talib-i merzad hakka vuslat için ol kerim
Yapdı cay-ı nazenine böyle Ali bina

Teberrük cami-i şerife geldi bir ha’if didi
Tarihi yek cami’ül-hayr ey mucibusselâ sene 1210 (1796
).

Cami geniş bir avlu içerisinde olup, çevresinde bulunan medrese hücreleri ile kütüphanesinden günümüze bir iz gelememiştir. 
Cami moloz ve kesme taştan kare planlı olup, üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. 
Ön kısmına üç bölümlü bir son cemaat mahalli eklenmiştir. 
Yuvarlak kemerli bir kapıdan içerisine girilen cami duvarlarındaki ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.

Mihrap yarım yuvarlak şekilde olup, istiridye kabuğu olarak sonuçlanmaktadır. 
Minber oldukça basit ve özelliğinden uzaktır. 
Cami içerisinde bezeme elemanına rastlanmamaktadır. 
Yalnızca tavana çıtalarla geometrik ve yıldız motifleri yerleştirilmiştir.

Caminin yanında kare kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder