12 Ocak 2021 Salı

Abdurrahman Paşa Camii, Kangal, Sivas

Abdurrahman Paşa Camii, Sivas'ın Kangal İlçesi'nde yer almaktadır.
Cami, minare kaidesindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Kangal Ağası Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Minare ise 1865 tarihinde Abdülkadir Ağa tarafından yenilenmiştir. 
Caminin inşa tarihini belirten bir belgeye rastlanmamakla beraber mimari üslubundan XIX.yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.
Kesme taştan yapılmış olan cami kare planlı olup, üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. 
Batısına sonraki dönemde üç küçük kubbeli küçük bir mekân eklenmiştir. 
Caminin son cemaat mahalli kuzeyde olup, yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış dört sütunun taşıdığı üç bölümlü ve kubbelidir. 
Kuzeybatı köşesindeki minaresi kesme taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

KANGAL'DAKİ DİĞER CAMİLER

SİVAS'TAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder