15 Ocak 2021 Cuma

Büyük Gülbahar Sultan Camii, Rize

Büyük Gülbahar Sultan Camii, Rize'nin Gülbahar Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Muhtelif devirLerde yapılan tadilatlar esnasında giriş kapısı üzerine H.1324/M.1906 tarihli bir kitabe yerleştirilmiştir. 
Bunun yanı sıra caminin bir kenarına bırakılmış bir başka kitabede “Süleyman Camii Şerifi” ismi ile H.1070/M.1659 tarihi yazılıdır. 
Bu kitabenin burada daha eski dönemde yapılmış bir camiye ait olduğu sanılmaktadır. 
Nitekim bugünkü caminin eski camiden biraz daha kuzeye kaydırılarak 1906’da yapıldığı düşünülmektedir.

Cami son cemaat mahalli ile beraber dikdörtgen planlı yöresel siyah taştan yapılmış, üzeri de kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
Önündeki son cemaat mahalli yüksek bir subasman üzerine oturtulmuş, iki katlı bir camidir.
İbadet mekânı kare planlıdır. 
Bu bölüm doğu yönünde üç, diğer cephelerde de ikişer tane yuvarlak kemerli pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap nişi yivli sütunlarla çevrelenmiş olup oldukça basit bir görünümdedir. 
Ahşap minber ise oldukça sadedir.
Batı yönündeki minareye son cemaat yerinden çıkılmakta olup, kare kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder