11 Ocak 2021 Pazartesi

Göktaşlı Camii, Şehzadeler, Manisa

Göktaşlı Camii, Manisa'nın Merkez Şehzadeler İlçesi Göktaşlı Mahallesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ne kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. 
Yalnızca M. Yusuf Akyurt’un yazma eserinde caminin 1523 yılında yapıldığı yazılıdır. 
Bazı kaynaklarda ise 1493’de yapıldığı yazılıdır.

Cami kare planlı 7.55x7.55 m. ölçüsünde olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Mihrap dışarıya dikdörtgen çıkıntı yapan yuvarlak bir niş şeklindedir. 
Mihrabın yan duvarına mihrap geç devirde konulmuştur. 
Önünde yanları kapalı üzeri kubbeye benzer kiremit çatılı iki payeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. 
Kesme taş ve tuğladan yapılan cami birkaç kez onarılmıştır. 
Son onarımlarına ait 1908 tarihli bir kitabe günümüze gelebilmiştir.


Y. Mimar Nusret Köklü’den öğrendiğimiz kitabe:

Delalet eyleyen dünyada imarı müberrat
Olur ukbade mazhar mutlaka ecri mesubata
Müceddet gibi oldu seyai şahanede cami
Cemaat himmet etti baisi hayri mesubata
Ezan bir daveti etti fahri cihandır ehli imane
İcabet eyle daim hazır olvakti münacata
Çıkar bir mısrai cevhrele bak tarihi tamiri
Ne zengin oldu cami afein ashabı hayrete
H.1324 (1908)
”.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder