17 Ocak 2021 Pazar

Hamid (Şeyh Zebun) Camii, Artuklu, Mardin

Hamid (Şeyh Zebun) Camii, Mardin'de Savur Kapısı’na giden yolun sağında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Mimari yapısından XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Bazı kaynaklarda caminin Şeyh Zebuni tarafından 1347 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

Cami enine dikdörtgen planlı olup, doğu yönünde bir iç avlu, batı yönünde de üzeri kubbe ve tonozlu mekânlar bulunmaktadır. 

Bu şekilde farklı birimlerden meydana gelmiş oluşu caminin aynı zamanda benzer plan gösteren bölümünden ötürü de tekke veya zaviye olarak kullanıldığını da düşündürmektedir. 
Camiyi XIX.yüzyılın sonlarında Hamit Paşa onarmış ve bu yüzden de Onun ismi ile tanınmıştır.

Cami avlusuna kuzeydeki basit bir kapıdan girilmektedir. 

Girişin sağında birkaç basamakla çıkılan çapraz tonozlu bir mekân bulunmaktadır. 
Bu mekânın karşısına sonradan yapılan küçük oda ile birlikte aradaki bölüm de onlara katılarak beşik tonozlu eyvana dönüştürülmüştür. 
Avlunun güney duvarında basit bir mihrap nişi, kuzeyinde de çapraz tonozlu bir revak bulunmaktadır. 
Bu revağın batısındaki kapıdan caminin ibadet mekânına geçilmektedir. 
İbadet mekânının üzeri çapraz tonozlarla örtülmüştür. 
İbadet mekânında kubbeli sivri kemerli bir bölüm ve batısında da boydan boya uzanan beşik tonozlu mekânlar bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder