6 Ocak 2021 Çarşamba

Hüsrev Ağa Camii, Şehzadeler, Manisa

Hüsrev Ağa Camii, Manisa'nın Merkez Şehzadeler İlçesi Sakarya Mahallesi’nde yer almaktadır.
Camiyi Sultan II. Selim’in Kızlarağası Hüsrev Ağa 1554-1555 yıllarında yaptırmıştır. Kitabesi olmamakla beraber caminin Hüsrev Ağa tarafından yaptırıldığı yazma kaynaklardan öğrenilmiştir.

Cami kesme taş ve tuğladan, 8.90x8.90 m. ölçüsünde kare planlı olarak yapılmıştır. 

Duvarlar yatay ve dikey ikişer sıra yassı tuğla ve araları kaba yontma taştan örülmüştür. 
İbadet mekânını üzerini pandantifli yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. 
Mihrap yuvarlak olup dışarıya çıkıntı yapmamaktadır. 
Yanında minberi vardır. 
İbadet mekânı girişin iki yanında birer, yan ve mihrabın iki yanında ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.

Caminin önündeki son cemaat yeri yanmış ve günümüze gelememiştir. 

Bugün onun yerine camekânlı bir sundurma yapılmıştır. 
Avlu içerisindeki caminin sağ tarafında sonradan yapılmış, taş kaideli yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Büyük Manisa yangınında yanındaki medresesi yanmış ve günümüze hiçbir izi gelememiştir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder