15 Ocak 2021 Cuma

Kale Camii, Artuklu, Mardin

Kale Camii, Mardin'de Mardin Kalesi giriş koridorunun doğusunda bulunmaktadır.
Cami’nin yapım tarihi kitabesi olmadığından kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubu, Akkoyunlu dönemi mimari üslubuna yakınlık göstermektedir. 
Bu yüzden de XII.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Cami düzgün kesme taştan yapılmış olup, harap bir durumda olmasına rağmen yine de mimari yapısı hakkında bilgi vermektedir. 
Duvarlarının büyük bir kısmının iç dolguları ortaya çıkmıştır. 
Cami kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. 
Batısında da üç bölümlü çapraz tonozlu bir mekân bulunmaktadır.
Bugün caminin yalnızca söveli kapısı iyi bir durumda olup, bu bölüme dar bir koridorla girilmektedir. İbadet mekânı doğuda bir, güneyde de iki pencere ile aydınlatılmıştır. 

Caminin güneyindeki iki pencere arasına sivri kemerli mihrap nişi yerleştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder