2 Ocak 2021 Cumartesi

Uzunkaya Köyü Camii, Rize

Uzunkaya Köyü Camii, Rize'nin Uzunkaya Köyü'nde yer almaktadır.
Caminin ilk inşasının XIX. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Yakın tarihlerde yıkılmış ve yeniden yapılmıştır.


Eski cami dikdörtgen planlı, 9.00x10.00 m. ölçüsünde olup, üzeri kırma çatı ile örtülü idi. 

Caminin batı ve güney duvarları taş, diğer cepheleri yığma ve ahşap karışık olarak yapılmıştı. 
Bu caminin en önemli tarafı ahşap minberi, mahfili ve tavanı idi. 
Özellikle ahşap minber bezeme yönünden çok zengindi.

Bugünkü cami kesme taş duvarlı dikdörtgen planlı ahşap çatılıdır. 

Mahfilde, kapılarda eski camiye ait ahşap bezemeler kullanılmıştır. 
Kuzeybatısında yer alan taş minaresi tek şerefelidir.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder