9 Ocak 2021 Cumartesi

Demiryurt Köyü Camii, Zara, Sivas

Demiryurt Köyü Camii, Sivas'ın Zara ilçesi'ne bağlı Demiryurt Köyü’nde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamakla beraber, ibadet mekânının içerisindeki direklerde Nasuhzâde Sait Ağa ismi ile 1914 ve 1916 tarihleri yazılıdır. 
Bu tarihler dikkate alınacak olursa caminin XX.yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır.
Cami kesme taştan dikdörtgen planlı olup, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. 
İbadet mekânı ahşap direklerle üç sahna bölünmüştür. 
Bu direklerden kuzeyde olanların üzerine mahfil yerleştirilmiştir. 
Mihrap ve minberi bir özellik taşımamasına rağmen, üst örtünün saçaklarında ve mahfil korkuluklarında ajur tekniğinde yapılmış ahşap süslemeler görülmektedir. 
Caminin minaresi kuzeydoğu köşesinde olup, ahşaptan yapılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder