15 Ocak 2021 Cuma

İbrahim Paşa (Orta) Camii, Altınordu, Ordu

İbrahim Paşa Camii, Ordu'nun Merkez Altınordu İlçesi'nde çarşı içerisinde yer almaktadır.
Cami, kaynaklardan öğrenildiğine göre, yöredeki asayişi düzenlemek amacıyla Bucak Mahallesi’nde konaklayan askeri birliğin kumandanlarından Atik İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Cami, ahşap olarak inşa edilmiştir.
Bugünkü cami, 1800 yılında, ahşap cami yıkılarak yerine yapılmıştır. 
Çarşının ortasında bulunmasından ötürü de halk arasında Orta Cami ismi ile de anılmaktadır.
Caminin doğu kapısındaki kitabesinde de Tayyar Mahmut Paşa, Salih Ağa ve Ali Ağa’nın yardımları ile yapıldığı yazılıdır. 
Bunun yanı sıra caminin inşasında halkın da katkıları olmuştur. 
Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. 
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. 
Mihrabı 1340 yılında sökülerek Selimiye Camii’ne taşınmış, günümüze gelen ve yeni yapılan mihrap ise ampir üslubunda bezemelerle süslenmiştir. 
İbadet mekânı uzun kenarlardaki iki sıra halinde dörder pencere ile aydınlatılmıştır. 
Önünde bulunan son cemaat mahalli iki katlı olarak dışarıya kapalı bir sivil mimari örneğindendir. 
Son cemaat mahalli caminin inşasından sonra buraya ilave edilmiş olup, ibadet mekânı duvarları ile son cemaat mahallinin duvar işçiliği yönünden uyumsuzluğu da bunu açıkça göstermektedir.
Yanındaki kesme taş kaideli yuvarlak minaresi iki şerefelidir.

ALTINORDU'DAKİ DİĞER CAMİLER

ORDU'DAKİ CAMİLER 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder