16 Ocak 2021 Cumartesi

Koç Camii, Hasankeyf, Batman

Koç Camii, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde, Sultan Süleyman Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 
Büyük bir ihtimalle XIII.yüzyıla ait bir eser olduğu sanılmaktadır.
Bu camide Mezopotamya ve Arap ülkelerinde ortaya çıkan ilk camilerin çizgileri görülmektedir. Ayrıca burada İran geleneğinin kubbe-eyvan ikilisini bir araya getiren sentez de görülmektedir. 
Mihrap duvarı önündeki ince uzun dikdörtgen planlı bir ibadet yeri, doğudan batıya doğru uzanmaktadır. 
İbadet mekanının önünde oldukça büyük bir alanı kaplayan abidevi bir avlu bulunmaktadır. 
Bütün bu bölümler 32x44 m.lik bir alanı kaplamaktadır.

İbadet mekanının güney duvarının ortasına 5x3 m2 boyutlarında bir alçı mihrap yerleştirilmiştir. 
Mihrabın önünde maksura kubbesini taşıyan dört büyük kemer bulunmaktadır. 
Bu kemerlerden ikisi mihrap ve kuzey duvarına yaslanmaktadır. 
Diğer ikisi de ibadet mekanının doğu ve batısındaki duvarlara bağlantılıdır. 
Böylece bu dört kemerle yapı ortasında baldaken denilen bir iç bölüm meydana getirilmiştir.

İbadet mekanının ana ekseni ortasındaki büyük eyvan kuzeye, avluya açılmaktadır. 
Muhtelif devirlerde tadilatlar geçiren bu eyvan duvarlarında her türlü taş kullanılmıştır. 
Eyvanın iki yanına peş peşe ikişer oda simetrik olarak yerleştirilmiştir. 
Bu ilavelerin cami ile beraber tasarlandığı sanılmaktadır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder