16 Ocak 2021 Cumartesi

Süleymaniye (Meydan Kapı) Camii, Sinop

Süleymaniye (Meydan Kapı) Camii, Sinop şehir merkezi Sakarya Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi bilinmemektedir. 
Vakıf kayıtlarında ise Şeyh Ömer Efendi isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Cami, kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir.
Üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. 
Muhtelif zamanlarda yapılan tadilatlar münasebetiyle nedeniyle orijinalliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. 
Mihrap niş şeklinde olup, orijinalliğini bütünüyle kaybetmiştir.

Caminin en ilginç yönü ahşap minaresidir. 
Minare kaidesi çatı hizasından daha yüksekte olup, bunun üzerine çokgen gövdesi oturtulmuştur. 
Şerefenin üzeri direklerin taşıdığı ahşap çatı ile örtülmüştür.

SİNOP'TAKİ DİĞER CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder